« Najít podobné dokumenty

Obec Svojkovice - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVOJKOVICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje ! tel ! email V Rokycanech dne 10.06.2024 spiszn.: MeRo/8353/ODI24 Vág Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX.XX.XXXX č.j.dokumentu: MeRo/8357/OD/24 371 706 324
<br> katerina.vagnerova©rokycany.cz
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle % 124 odst.6 a (5 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona č.361/2000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti,kterou podala obec Svojkovice,ICQ 005 73 892,Svojkovice 21,337 01 Rokycany,dne 10.06.2024,a v návaznosti na ustanovení © 171 — 173 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení dle předloženého pasportu dopravních značek v obci Svojkovíce
<br> Odůvodnění Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne 10.06.2024 žádost obce Svojkovice,Svojkovice 21,337 01 Rokycany,kterou zastupuje společnost Značky Plzeň,s.r.o <.>,Kaznějov 640,331 51 Kaznějov,o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení dle předloženého pasportu dopravních značek v obci Svojkovice <.>
<br> Návrh byl v souladu s š 77 odst.3 zákona o provozu projednán s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát.Dotčený orgán vydal dne 07.06.2024 pod čj.KRPP- 81472-2IČJ-2024-030806 k návrhu souhlasně stanovisko <.>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,posoudil předložený návrh pasportu dopravního značení,zněhož pro účastníky provozu je uloženo omezeni nad rámec obecné úpravy pro...

Načteno

edesky.cz/d/10362943

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz