« Najít podobné dokumenty

Městys Sloup - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Sloup.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloh k OOP č. 1
1
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> Mikrokoberce - II-377 Petrovice-Sloup
<br> PRACOVNÍ MÍSTA ŘÍZENÁ KYVADLOVĚ SSZ
<br> POZNÁMKA:
Dopravní značení bude instalováno v souladu s TP č.65,TP č.66,TP č.133 a s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>
Otevřené výkopy a pracovní místo bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno dle zákona č.183/2006 Sb.a zásad BOZP <.>
<br> - TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- TP č.133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích)
<br> A15IP4b
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ
<br> IZ4b
<br> PETROVICE
<br> IZ
4a
<br> PE
TR
<br> OV
IC
<br> E
<br> km 29,800
<br> km 31,770
<br> IZ4a
<br> SLOUP
<br> IZ
4b
<br> SL
OU
<br> P
<br> ÚSE
K 1 <.>
<br> ÚSE
K 2 <.>
<br> ÚSEK 3 <.>
<br> ÚSEK 4 <.>
<br> ÚSEK 5 <.>
<br> ÚSEK 6 <.>
<br> ÚSEK 7 <.>
<br> ÚSEK 8 <.>
ÚSEK 9 <.>
<br> ÚSEK 10 <.>
<br> ÚSE
K 11
<br> <.>
<br> ÚSE
K 12
<br> <.>
<br> SILNICE III/37440
<br> SILNICE II/377
Rájec-Jestřebí
<br> Němčice
<br> Ostrov u Macochy
<br> Vav
řine
<br> c
<br> A10
C14a
"ZAŘAĎ SE
DO KOLONY"
<br> ZAŘAĎ
SE DO
<br> KOLONY
<br> A10
C14
<br> a "
ZAŘ
<br> AĎ
SE
<br> DO
KO
<br> LO
NY
<br> "
<br> ZAŘ
AĎ S
<br> E DO
KOL
<br> ONY
<br> ÚSE
K 3 <.>
<br> PRO
<br> ÚSE
K 4 <.>
<br> PRO
<br> ÚSE
K 6 <.>
<br> PRO
<br> Sv <.>
B1
<br> E13
Z2
<br> MIM
O V
<br> OZI
DLA
<br> S P
OVO
<br> LEN
ÍM STA
<br> VBYMIM
O V
<br> OZI
DLA
<br> S P
OVO
<br> LEN
ÍM
<br> STA
VBY
<br> ÚSE
K 5 <.>
<br> PRO
<br> A10
E7b ÚSEK 1 <.>
<br> PRO
ÚSEK 2 <.>
PRO
<br> A10
E7bÚSEK 1 <.>
<br> PRO
ÚSEK 2 <.>
PRO
<br> A10
E7b ÚSEK 1 <.>
<br> PRO
ÚSEK 2 <.>
PROA10
<br> E7b ÚSEK 1 <.>
PRO
<br> ÚSEK 2 <.>
PRO
<br> A10
E7bÚSEK 1 <.>
<br> PRO
ÚSEK 2 <.>
PRO
<br> P4
<br> S7
A15
<br> ÚSEK 9 <.>
PRO
<br> ÚSEK 10 <.>
PRO
<br> ÚSEK 11 <.>
PRO
<br> ÚSEK 12 <.>
PRO
<br> ÚSEK 9 <.>
PRO
<br> ÚSEK 10 <.>
PRO
<br> ÚSEK 11 <.>
PRO
<br> ÚSEK 12 <.>
PRO
<br> Z4
<br> Z4
0
<br> m
<br> Vzorové schéma pracovního místa...
Opatření obecné povahy_Veřejná vyhláška_přechodná úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení silničního hospodářství
<br> nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br> PDC SIMOST s.r.o <.>
Jižní náměstí 32/15
619 00 Brno
<br> Sp.zn.: SMBK-36088/2024-SÚ/Sk
Čj.:
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:
<br> SÚ SH DZ/78-MBK 36256/2024/Sk
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
iskotakova@blansko.cz
ecmbXXX
<br> Datum: 10.07.2024
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Blansko,odbor stavební úřad,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,na místní komunikaci a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 08.07.2024 na základě podnětu
navrhovatele
<br> PDC SIMOST,s.r.o <.>,IČO: 25309684,Jižní náměstí 32/15,Brno-jih,Dolní Heršpice,619 00
Brno,kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO: 26264641,Zengrova 2694/4,Židenice,615
00 Brno
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.v tomto případě
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor
Blansko,Dopravní inspektorát,IČO: 75151499,Bezručova 1895/31,678 01 Blansko (dále jen
„PČR-DI Blansko“) č.j.: KRPB-124764-2/ČJ-2024-060106 ze dne 18.06.2024,správní řízení
o návrhu opatření obecné povahy.Podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu (PÚP) na níže uvedených pozemních komunikacích
v působnosti ORP Blansko:
<br> na silnici II/377 (Tišnov-Rohozec-Černá Hora...

Načteno

edesky.cz/d/10362938

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Sloup      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz