« Najít podobné dokumenty

Obec Hvězdonice - Zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 3.7.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvězdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 3.7.2024.pdf
OBEC HVĚZDONICE
<br> Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 3.7.2024
<br> Přítomni: XXX XXXXX,Ing.Jiří Miiller,XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Kontrola předešlého zápisu
<br> Dodatek č.l k dohodě o školském obvodu Revize dětského hřiště
<br> Žádost nohejbal,dětský den
<br> Rozbor vzorku SKO z 10.6.2024 Odpověď na dopis MŽP
<br> FOPOTJQPWŘPJPF
<br> Žádost o podporu akce 10.Prazdninový chod úřadu 1 l Doplnění programu 12.Informace starosty
<br> 13.Závér
<br> 1.Zahájení:
<br> 0 XXXXXXXX XXX XXXXX zahájil zasedání zastupitelstva <.>
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br>.Zastupitelé určili: o zapisovatele: paní Kuželkovou o ověřovatele: pány Vejvodu a Ing.Miillera
<br> 3.Kontrola předešlého zápisu:
<br>.Nikdo nemá připomínek,zápis je schválen <.>
<br> 4.Dodatek č.1 k dohodě o školském obvodu
<br>.Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č.l upravující výši příspěvku na výdaje spádové školy.Příspěvek na každé dítě navštěvující spádovou.školu bude 7000,- Kč
<br>.Hlasování: všichni pro
<br> ' Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na výdaje spádové školy na jedno dítě na 7000,- Kč
<br> S.Revize dětského hřiště
<br>.Zastupitelstvo obce projednalo revizní zprávu dětského hřiště na Pískovně,doporučující odstranění 3 lehkých závad.Zastupitelstvo bere na vědomí
<br> 6.Žádost nohejbal a Dětský den
<br> 0 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o podporu nohejbalového turnaje ve Hvězdouíeich a Dětského dne pořádaným hostincem U Kuželků.Navržena částka 4000,- Kč pro každou jednu akci
<br>.Hlasování: všichni pro
<br>.Usnesení- Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu nohejbalového turnaje a Dětského dne ve Hvězdonících částkou 4000,— Kč na každou jednu akcí
<br> 7.Rozbor vzorku SKO ze dne 10.6.2024
<br> 0 Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem rozboru vzorku Směsného komunálního odpadu ze svozu dne 10.6.2024 Výsledkem je s...

Načteno

edesky.cz/d/10362688

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvězdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz