« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylnice (Kutná Hora) - Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí o uzavírce Svatý Mikuláš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylnice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad úplná uzavírka Svatý Mikuláš.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 873 nechmacova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Praha: 09.07.2024
<br> Číslo jednací: 075945/2024/KUSK-2-DOP/Nech
<br> Spisová značka: SZ_075945/2024/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba:Eva Nechmačová
<br> Značka: DOP/Nech
<br> STRABAG a.s <.>
<br> IČ: 608 38 744
<br> Kačírkova 982/4
<br> 158 00 Praha 5 – Jinonice
<br> v zastoupení:
<br> 3K značky s.r.o <.>
<br> IČ: 25056271
<br> Jiráskova 1519
<br> 251 01 Říčany
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad <,>
<br> ve věcech silnic I.třídy podle § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
<br> komunikacích ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
<br> na základě žádosti společnosti STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 – Jinonice <,>
<br> IČ: 608 38 744,zast.na základě plné moci společností 3K značky s.r.o <.>,IČ: 25056271 <,>
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany,podané dne 07.06.2024,podle § 24 odst.4 zákona o
<br> pozemních komunikacích
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku silnice I/2 v obci XXXXX XXXXXXX z důvodu souvislé údržby komunikace <,>
<br> název akce: „I/2 Svatý Mikuláš“ <.>
<br> Místopisný popis uzavírky: I/2 XXXXX XXXXXXX
<br> Staničení: XX,XXX km až XX,127 km
<br> Objízdná trasa :
OT do 3,5t: I/2 -> vpravo na III/3278 směr Záboří n.Labem -> vlevo na II/327 směr Kutná
Hora -> III/3274 směr XXXXX XXXXXXX.Protisměr obdobně <.>
OT nad X,Xt: I/2 -> vpravo na I/38 směr Čáslav -> vlevo na I/17 směr Heřmanův Městec ->
vlevo II/342 směr Přelouč -> I/2.Protisměr obdobně <.>
<br>
<br> 2
<br> Autobusová doprava:
<br> Dle vyjádření IDSK:
<br> TERMÍN
1.etapa: 12.7.2024 – 9.10.2024
2.etapa: 10.10.2024 – 28.11.2024
<br> DOTČENÉ LINKY
707 Kolín - Nové Dvory - XXXXX XXXXXXX - Kolín
<br> XXX Čáslav - Žehušice - Bernardov - Kutná Hora
<br> OBJÍZDNÉ TRASY
Po dobu první etapy:
<br> Linka 783 bude vedena ze zastávky: „Svatý Mikuláš,rozc.Rohozec“ přímo po I/2...

Načteno

edesky.cz/d/10362652

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylnice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz