« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylnice (Kutná Hora) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - uzavírka silnice Svatý Mikuláš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylnice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy uzavírka Svatý Mikuláš.pdf
*MUKHSP09363099 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/061587/2024/04 Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> Na Pankráci 546
<br> 140 00 Praha
<br>
<br>
<br> Č.J.: MKH/074098/2024
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 10.7.2024
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
<br> s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
<br> podání,které dne 8.6.2024 podala společnost
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546,140 00 Praha <,>
kterého zastupuje 3K značky s.r.o <.>,IČO 25056271,Jiráskova 1519,251 01 Říčany <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu sanací a opravy vozovky silnice č.I/2 toto opatření
<br> obecné povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/327,III/3278,III/3274,III/3225,III/33818,III/33820
<br> v územním obvodu Kutná Hora a místních komunikacích v obci XXXXX XXXXXXX z důvodu stanovení objízdné
<br> trasy během uzavírky silnice č.I/2 XXXXX XXXXXXX,na které bude v km XX,XXX - 56,127 probíhat sanace
<br> a oprava vozovky,spočívající v umístění přechodného dopr...

Načteno

edesky.cz/d/10362651

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylnice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz