« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Police - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy na pozemní komunikaci - II/262, II/263, III/2631, III/24091…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Police.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška provoz komunikací
OBECNÍÚŘAD Horní Dom-:e <.>
<br> Městský úřad Česká Lípa
<br> Odbor dopravy DOŠ'“ l ll 07.2021; náměstíT.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa Č'l'ú/P/ZZZ,<,> ““Kazc'aoparztice Počet ' "M'UÍ
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: 01.07.2024 viz rozdělovník Spis.zn.: MUCL/34306/2024/OD/BK č.j.: MUCL/91766/2024 Počet listů: 3 Počet příloh/počet listů příloh: 1/11
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.XX.2024
<br> Illlllllllll ll Illlllllllll
<br> celivp24v00hqz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,470 36 Česká Lípa,(dále jen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu obchodní firmy: TRASO-DC s.r.o <.>,IČ: 026 14 359,se sídlem Huntířov 191,PSČ: 405 02,dne 01.07.2024 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnicích č.|I/262,II/263,III/2631,III/24091 vobci Žandov (v části obce Valteřice,Heřmanice,Velká Javorská,Loučky) a Horní Police,za účelem umístění dopravního značení z důvodu objízdné trasy pro uzavírku „|||/24091 ul.Českolipská vúseku mezi č.p.159-175 Verneřice“,za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,470 80 Česká Lípa,(dále jen „Policie ČR KŘPLK Dl česká Lípa") čj.: KRPL-58791/ČJ-2024-180106-02 ze dne 01.07.2024 za použití ustanovení 9 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),podle ustanoveníš 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/10362639

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Police      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz