« Najít podobné dokumenty

Obec Bílý Kostel nad Nisou - ZÁMĚR NA PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ/STAVEBNÍCH PARCEL v katastru obce Bílý Kostel nad Nisou Lokalita „Za Nádražím“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílý Kostel nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GP s pozemky ZDE
Žádost o prodej pozemků/stavební parcely ZDE
1 <.>
<br> OBEC BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
<br> Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou č.p.206,463 31 Chrastava
<br> Tel: +420 485 143 418,e-mail: obec@bily-kostel.cz
<br>
ŽÁDOST O PRODEJ POZEMKU/STAVEBNÍCH PARCEL
<br> V KATASTRU OBCE BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU - LOKALITA „ZA NÁDRAŽÍM“
<br>
<br> I.Žadatel (é)*
<br>
Jméno,příjmení,titul: ………………………………………………………………….<.>
<br> datum narození / r.č.: …………………………………………………………………….<.>
<br> adresa trvalé pobytu : …………………………………………………………………… <.>
<br> doručovací adresa: ……………………………………………………………………… <.>
<br> telefon a e-mail: …………………….<.> ………………………………………………….<.>
<br> bankovní spojení: ……………………………………………………………………….<.> <.>
<br>
<br> Manžel(ka):
<br> Jméno,příjmení,titul: ………………………………………………………………….<.>
<br> datum narození / r.č.: …………………………………………………………………….<.>
<br> adresa trvalé pobytu : …………………………………………………………………… <.>
<br> doručovací adresa: ……………………………………………………………………… <.>
<br> telefon a e-mail: …………………….<.> ………………………………………………….<.>
<br> bankovní spojení: ……………………………………………………………………….<.> <.>
<br>
<br> Jiní žadatelé:
<br> Jméno,příjmení,titul: ………………………………………………………………….<.>
<br> datum narození/r.č.: …………………………………………………………………….<.>
<br> adresa trvalé pobytu : …………………………………………………………………… <.>
<br> doručovací adresa: ……………………………………………………………………… <.>
<br> telefon a e-mail: …………………….<.> ………………………………………………….<.>
<br> bankovní spojení: ……………………………………………………………………….<.> <.>
<br>
<br>
<br> * ) V žádosti musejí být uvedeni všichni žadatelé,tzn.všechny osoby,do jejichž vlastnictví bude
<br> pozemek zakoupen a které budou podepisovat kupní smlouvu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br> II.Žadatel přesné identifikuje požadovaný pozemek (maximálně lze označit 3 pozemky!)*
<br>
<br> 1.Označení parcely: ……,parcelní číslo……………… <.>,výměra v m2: ………… <.>
<br>
<br> 2.Označení parcely: ……,parcelní číslo……………… <.>,výměra v m2: ………… <.>
<br>
<br> 3.Označení parcely: ……,parcelní číslo………………,<.> výměra v m2: ………… <.>
<br>
<br> * ) Komplet...
Podmínky prodeje ZDE
1
<br> Obec Bílý Kostel nad Nisou
<br> IČO:00672106
<br> Obecní úřad,Bílý Kostel nad Nisou č.p.206,PSČ 463 31 Bílý Kostel nad Nisou
<br> PODMÍNKY PRODEJE STAVEBNÍCH PARCEL
<br> Lokalita „ZA NÁDRAŽÍM“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Obsah
<br>
1.Úvod…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 2.Předmět úpravy a minimální nabídková cena.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 3.Zásadní podmínky obce pro realizaci prodeje parcel…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 4.Strana kupující…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 5.Záměr obce…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 6.Podání nabídek a okruh požadovaných informací…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 7.Postup obce při rozhodování o prodeji parcel …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 8.Podmínky pro převod vlastnictví stavebních parcel…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
<br> 9.Podmínky prodeje stavebních parcel v lokalitě „Za Nádražím...
Záměr prodeje ZDE
1
<br> OBEC BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
<br> Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou č.p.206,463 31 Chrastava
<br> tel: +420 485 143 418,e-mail: starosta@bily-kostel.cz,obec@bily-kostel.cz <,>
<br> IČ: 00672106,datová schránka: ic4bjj7
<br>
zveřejňuje v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v
<br> platném znění
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁMĚR NA PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ/STAVEBNÍCH PARCEL
<br>
v katastru obce Bílý Kostel nad Nisou – Lokalita „Za Nádražím“
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bílý Kostel nad Nisou projednalo a schválilo Usnesením č.3 ze dne 24.6.2024
<br> záměr na prodej obecních pozemků/stavebních parcel v k.ú.Bílý Kostel nad Nisou v lokalitě „Za
<br> Nádražím“ určených pro výstavbu rodinných domů <.>
<br>
<br> Obec Bílý Kostel nad Nisou vybudovala a zasíťovala lokalitu,<,> Za Nádražím´´.Obec se rozhodla
<br> nabídnout k prodeji stavební parcely fyzickým osobám.Prodej bude realizován v souladu se
<br> schválenými Podmínkami prodeje,které jsou nedílnou součástí tohoto záměru.Předmětem
<br> prodeje jsou tyto stavební parcely v obci a k.ú.Bílý Kostel nad Nisou:
<br>
<br>
Označení parcely Parcelní číslo Výměra/m2 Cena/1m2
1 1778/23 1104 2.000 Kč*
<br> 2 1778/24 1103 2.000 Kč*
<br> 3 1778/21 1111 2.000 Kč*
<br> 4 1778/15 1106 2.000 Kč*
<br>
<br>
<br> Obec Bílý Kostel nad Nisou má tímto prodejem zájem podpořit a zlepšit bytovou situaci v obci
<br> nabídkou stavebních parcel na výstavbu rodinných domů v katastru obce.Za tímto účelem byla
<br> vybudována příslušná infrastruktura tj.komunikace,chodníky,vodovod + přípojky,splašková
<br> kanalizace + přípojky,dešťová kanalizace + přípojky,rozvody NN,veřejné osvětlení,přípojky plynu
<br> a síťové připojení.Obec chce rovněž zajistit určitou míru návratnosti vynakládaných prostředků na
<br> výstavbu infrastruktury.Podmínky prodeje upravují určitý okruh procesních pravidel,zásad a postupů
<br> souvisejících s prodejem stavebních parcel,kterými se obec zavazuje k transparentnosti a
<br> předvídatelnosti jejího chován...

Načteno

edesky.cz/d/10362616

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílý Kostel nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz