« Najít podobné dokumenty

Obec Stolany - Veřejné zasedání ZO dne 17.7.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program k vyvěšení 17.7 2024.pdf
Obecní úřad Stolany
Stolany č.p.114,538 03 Heřmanův Městec
<br> v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,informuje o místě,době a navrženém programu zasedání Zastupitelstva obce Stolany
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Stolany
<br> se uskuteční dne 17.7.2024 od 17,30 hod <.>
<br> na Obecním úřadě ve Stolanech č.p.114
Navržený program:
<br> 1) Zahájení,určení ověřovatele,zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Hospodaření obce
<br> 4) Rozpočtové opatření č.6/2024
<br> 5) Smlouva s Pardubickým krajem na akci „Herní plocha u budovy ZŠ Stolany“
<br> 6) Dodatek ke Smlouvě o provozování sběrného dvora
<br> 7) Upravený ceník za recyklaci a nakládání s odpadem
<br> 8) Informace obecního úřadu
<br> 9) Informace kulturní a sociální komise
<br> 10) Informace lesní komise
<br> 11) Diskuse,závěr
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 10.7.2024 XXXXXX XXXXXXXX,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/10362565

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz