« Najít podobné dokumenty

Obec Liběšice - Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hradec a v k.ú. Knínice u Touchořin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liběšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hradec a v k.ú. Knínice u Touchořin
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE LitoĚŠěřice & Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Spisová značka: MULTM/0052940/24/DOP/JKo/
<br> Cj.: MULTM/0054036/24/DOPSH/JKo Vyřizuje Bc.XXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXX XXX
<br> E-mail: podatelna©|itomericecz
<br> Dat.schránka: tpebfnu
<br> Litoměřice 03.07.2024
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.5 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.g 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ust.g 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),na základě žádosti (návrhu) ze dne 01.07.2024 od Ústeckého kraje,IČO 70892156,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,zastoupeného Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,Ruská 260,417 03 Dubí,provozem Litoměřice,Nádražní 29,412 33 Litoměřice (dále jen „navrhovate|"),po projednání s dotčeným orgánem Policii ČR,Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 24.06.2024,pod č.j.KRPU- 111037-2/ČJ-2024—040606,podle ust.5 77 odst.1 písm.0) odst.3,5 zákona o siíničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích:
<br> - silnici č.II/260 vobci Hradec a vk.ú.Knínice u Touchořin,okres Litoměřice,kraj Ústecký,za účelem obnovy silničního příkopu ve staničení km 23,570 v místě napojení na stávající kamenný propustek (schéma 8/52),opravy římsy se ...

Načteno

edesky.cz/d/10362507

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liběšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz