« Najít podobné dokumenty

Obec Vatín - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vatín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Vatín
: ()BECVATÍN | Qbůcní úřad V&ÍÍH Vatín 82
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00842362
<br> se 566 623 554
<br> e—mail : obec.vatin©vatin.cz lDDS: inmabe
<br> Svolání zasedání zastupitelstva obce Vatín Na základě ustanovení 5 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,svolávám zasedání Zastupitelstva obce Vatín <.>
<br> Místo konání: Obec Vatín — zasedací místnost obecního úřadu,Vatín čp.82.Doba konání: 17.7.2024 Začátek v 19:00 hod <.>
<br> Program jednání: 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 2) Schválení programu jednání 3) Kontrola usnesení 4) Dohoda o zrušení služebnosti,k.ú.Staré Ransko (LDO Přibyslav) 5) Žádost o dotaci na hasičský vozík 6) Smlouvy o dotaci Projektová příprava ve vodním hospodářství 2024 7) Projekt intenzifikace ČOV 8) Dotace na obnovu zastávky autobusu 9) Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov 10) Radar na silnici 1/37 1 1) Úpravy na hřišti 12) Různé
<br> Ve Vatíně 10.7.2024
<br> Ing.VladimíyÁÍetický starosta obce Vatín
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/10362500

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz