« Najít podobné dokumenty

Město Desná - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – revitalizace veřejných ploch DII

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Desná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – revitalizace veřejných ploch DII
MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ
<br> stavební úřad 468 61 Desná v J.h <.>,Desná ll,Krkonošská 318,Tel.737 248 433,e-mail : sugaDmesto-desnacz
<br> $p.zn.: MUDESNA/868/2023/107/SU V Desné dne : 10.7.2024 Cj.: MUDESNA/2304/2024/SU Vyřizuje : Nosková
<br> Město Desná IČ: 00262307 Krkonošská 318 468 61 Desná II
<br> Oznámení zaháiení spoieného územního a stavebního řízení
<br> veřejnou y_yhláškou
<br> Dne 24.3.2023 podalo Město Desná,1Č:00262307,Krkonošská 318,468 61 Desná II (dále jen „stavebník"),žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „Revitalizace veřejných ploch,ppč.93/1 v k.ú.Desná II,obec Desná“,který bude realizován na pozemku ppčk.93/1 v k.ú.Desná 11,obec Desná <.>
<br> Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno <.>
<br> Popis stavby :
<br> Jedná se o revitalizaci veřejných ploch,spočívajících ve vybudování 20 parkovacích stání,4 parkovací stání na dobíjení elektromobilů,objekt veřejného WC,včetně stavby vodovodní přípojky a bezodtoké jímky odpadních vod o objemu 15 m3.Objekt veřejného WC je kompletní výrobek — prefabrikovaný betonový zateplený objekt,který je vybavený nerezovými zařizovacími předměty (WC,pisoár a umyvadlo).Předmětná plocha je dopravně přístupná z silnice 1/10,ppč.31/1v k.ú.Desná 11,stávajícím sjezdem.To vše na ppčk.93/1 v k.ú.Desná 11,obec Desná <.>
<br> Městský úřad v Desné,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve spojení s ust.š 334a odst.3 zákona č.283/2021 (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů tímto oznamuje v souladu s ustanovením š 94m odst.l stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení <.>
<br> Protože pro území,jehož se návrh týká je zpracována územně plánovací dokumentace,na jejímž základě lze návrh posoudit,stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,upou...

Načteno

edesky.cz/d/10362495

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Desná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz