« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - optimalizace traťového úseku Havířov - uzavírka ul. U Nádraží, od 23:00 hodin dne 20.7.2024 do 07:00 hodin dne 21.7.2024" 10.07.2024 - 26.07.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace-dio-etapa-2-sig2.pdfpdf2.56 MB
IS1
1b
<br> ŠU
MB
<br> AR
K
<br> IS
11
<br> a
<br> UL
IC
<br> E
U
<br> NÁ
DR
<br> AŽ
Í
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> ŠU
MB
<br> AR
K
<br> IS6
d
<br> Ná
dr
až
í
<br> ŠU
MB
AR
K
<br> (2x)
<br> E3a
130 m
<br> B1
MIMOVOZIDLASTAVBYA IZS E13
<br> (2x)
<br> B1
MIMOVOZIDLASTAVBYA IZS E13
<br> (2x)
B1
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> A IZS
E13
<br> IS1
1a
<br> ULI
CE
<br> U N
ÁD
<br> RA
ŽÍ
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> ŠU
MB
<br> AR
K
<br> IS11a
<br> ULICE
U NÁDRAŽÍ
UZAVŘENA
<br> ŠUMBARK
<br> IS11a
<br> ULICE
U NÁDRAŽÍ
UZAVŘENA
<br> HAVÍŘOV
<br> IS1
1b
<br> ŠU
MB
<br> AR
K
<br> IS
11
<br> b
ŠU
<br> M
BA
<br> RK
<br> IS11b
<br> HAVÍŘOV
<br> POZOR
<br> ULICE U NÁDRAŽÍ
<br> V MÍSTĚ PODJEZDU
<br> POD ŽELEZNICÍ
<br> UZAVŘENA
<br> IP22
<br> IS11
b
<br> HAV
ÍŘO
<br> V
<br> IS11
b
<br> HAV
ÍŘO
<br> V
IS11
<br> b
<br> HAV
ÍŘO
<br> V
<br> IS11a
<br> ULICE
U NÁDRAŽÍ
UZAVŘENA
<br> HAVÍŘOV
<br> IS1
1b
<br> HA
VÍŘ
<br> OV
<br> IS1
1b
<br> HA
VÍŘ
<br> OV
<br> IS11b
HAVÍŘO
<br> V
<br> IS
11
<br> b
HA
<br> VÍ
ŘO
<br> V
<br> IS1
1b
<br> ŠU
MB
<br> AR
K
<br> I/11
<br> I/11
<br> I/11
<br> MK
A
<br> NG
LIC
<br> KÁ
<br> II/4
79
<br> MK U
NÁD
<br> RAŽÍ
<br> I/11
<br> II/475
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> P6STOP DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉDOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 06/2024
<br> 4 x A4
<br> RDS
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,MBA
<br> Hviezdoslavova XXXX/XXa
<br> Mob.: +420725994691
Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> 627 00 Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
2024-288712.pdfpdf627.5 KB
*S00EX029TRTJ*
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA | SVORNOSTI 86/2 | HAVÍŘOV-MĚSTO | 736 01 | IČO: 00 29 74 88
tel: +420 596 803 111 | fax: +420 596 803 350 | posta@havirov-city.cz | IDDS: 7zhb6tn | www.havirov-city.cz 1/3
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB,SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10.7.2024 OHLA ŽS,a.s <.>,IČO 46342796
<br> Tuřanka 1554/115b
627 00 BRNO-SLATINA
v zastoupení
ZLINMARK DZ,IČO 04262701
Hviezdoslavova 1191/55a
627 00 BRNO
<br> ZNAČKA SPISU: OKS/28871/Gó/2024
ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/168859/2024
VYŘIZUJE: Bc.Věra Górecká
TEL.: 596 803 327
E-MAIL: Gorecka.Vera@havirov-city.cz
<br> DATUM: 10.7.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),demontáže
<br> a následné montáže energomostu na ulici U Nádraží v Havířově,od 23:00 hodin dne 20.7.2024 do
07:00 hodin dne 21.7.2024 (úplná uzavírka mimo IZS a vozidla stavby)
<br> Magistrát města Havířova,odbor komunálních služeb,jako příslušný správní úřad,dle ustanovení § 7 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,jako úřad obce s rozšířenou působností <,>
vykonávající přenesenou působnost,stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písmene c)
zákona č. 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),po předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dotčených stavbou
a příslušným dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje <,>
Územní odbor Karviná,Dopravní inspektorát,čj.: KRPT-180918/ČJ-2024-070306 ze dne 10.7.2024
<br> vyhovuje žádosti
<br> OHLA ŽS,a.s <.>,Tuřanka 1554/115b,627 00 Brno-Slatina,v zastoupení ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO 04262701 <,>
Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno (dále jen žadatel),v souladu s ustanovením § 171 zák.č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění...

Načteno

edesky.cz/d/10362476

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz