« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - rozhodnutí - společné povolení ,,Chodník na ulici Mezidolí" 10.07.2024 - 26.07.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-1419.pdfpdf435.75 KB
*S00EX029RHEA*
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA | SVORNOSTI 86/2 | HAVÍŘOV-MĚSTO | 736 01 | IČO: 00 29 74 88
tel: +420 596 803 111 | posta@havirov-city.cz | IDDS: 7zhb6tn | www.havirov-city.cz 1/14
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> ZNAČKA SPISU: OSŘPP/1419/Lp/2024
<br> Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/166737/2024
<br> POČET LISTŮ DOPISU: 7
<br> VYŘIZUJE: Lipina
<br> TEL.: 596 803 343
<br> FAX:
<br> E-MAIL: lipina.ivo@havirov-city.cz
<br> DATUM: 10.7.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Výroková část I:
<br> Magistrát města Havířova,odbor stavebního řádu a památkové péče (dále jen „stavební úřad“) <,>
jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.3 písm.a),§ 34a odst.2 a § 37 odst.3 zákona č.283/2021
Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“ nebo „NSZ“) <,>
s ohledem na ustanovení § 330 odst.1 NSZ,v souladu s § 334a odst.3 NSZ,ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94l až 94o zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),žádost o vydání společného povolení,kterou dne 8.1.2024 podalo Statutární město Havířov <,>
IČ 00297488,Svornosti 86/2,736 01 Havířov - Město,které zastupuje Ing.XXXXX XXXXXX,Prostřední
Bludovice XXX,XXX XX Horní Bludovice - Prostřední Bludovice (dále jen "stavebník"),a na základě
tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,r o
z h o d l vydat
<br> s p o l e č n é p o v o l e n í <,>
<br> kterým se umísťuje a povoluje soubor staveb:
<br> Chodník na ulici Mezidolí <,>
<br> členění stavby:
<br> SO 001 Bourací práce,SO 101 Chodník,SO 102 Rozšíření komunikace,SO 103 Úprava
propustků,SO 201 Opěrná...

Načteno

edesky.cz/d/10362466

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz