« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Záměr 1 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img20240710_16331799.pdf
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTHU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav Označen- ! Vy měfa parcew | Dmh pole macu Cznaůem Vyměra parceiy * D'un muzeum.<.> Typ 5133 u; \ Zpus,Porovnaní se stavem ewdenca pravnich vztahů pozemku ' pozemku _ určeni DH přechazí : noze-"nku \ Clslo listu i Vyměra dalu Označení parc (5:15le | ___,Zpusob vyušzh parc čísšem zaúsnb wuzm' Zonsob wujl vyrrér označeném \; | vlasmlctví dilu r * __ : Kam.—mu ] dřívějšímz.l :.a \ m ha _ '\1— _ _ | na m.nemnvnnsn | ewdenc: st.56 19 59 \ zast.pl.5t.56 19 59 zasr pl.*——&5„—' 0 i 14 140311 53 75% 14034 _ | o \ !10001 140315 2 93 ! “"] 140315 | 0 1403/1 \ 10001 | 1 73 3 1403/5 \ \ 14 2 98 celá \ \ 4 71 76 32 | \ 0.979/1 ' 973/5
<br> /
<br> ZPÝCWČHÝ ilmmťll'ik Mii“ “ Pullřmnčh“ lll'L'L'HÍ pum.-mim podle šSU ml.—„LI písm,a; kam.—írúlnům z.lkunu n.micnc \' lnmLu geumemukém plánu lze v
<br> katastru ncmm im.—:| |1I'I1\'Č\l_]C£l rm základu;— >nuhla>néhn prnhLaišcní
<br> GEOMETRICKY PLAN pro
<br> změnu hranic pozemků.mimi—ř: \ luxlmk) Zpřmnčnč hrunice puzcmku
<br> KONCEPT GPZ
<br> (h-nmrlrírkp' phill cm'-"i| úřwluéupnnul—nj umi-měřit“ inžmýr:
<br> Slvjlmpis uvěřil uřrrlnč nprxh nčný umčuwřický init-nýt:
<br> )-.<.>.-.<.>.<.> „T.<.> nil—m _ __ _ lng.„In—.at ( cmnlmrxky
<br> „mnu prumrm'
<br> (:=F4- malo/» \:rmmu m::lnt up:.mmmh
<br> Ihšňf “Nh
<br> nm:-iw: \; L\.I: mmmn
<br> (' m [mia/"M uernmzu ulcdn! npwnou) ch tun-\lní'i'mkhh mžrmxu
<br> n.<.>.- 27.listopadu 2123 ' Na 93/2022
<br> IN:;-
<br> !“.-:th
<br> N.Hcrmmmr.<.> „xh-mmxn “nauku ;mnmm „ni.-.Jpwu-w
<br> '.L umcnhm k-IIMNIF-llllhn m'nhlu
<br> Iruln _;cumpr—udpounh pumami.-Lam planu \ rlcklmxmkr pod-ah: ul—lhnamn
<br> Vyhuun url
<br> GFOÍ'ER Flux SLU <.>
<br> Mapový iixt: Vlušlm 7-514—3
<br> Dub 18 358 H] Vlašim ČEZ—_Iu planu“ ] ] l$l/31333 Okres.Bcncšm _ Uher.—: Hradiště * !(.n,njn-mír Hradiště _ _
<br> LM:.|\.|\|HIII\ x-„nmmam 'Iu/muly :\.|_,„.<.> —„„.m <.>,„„.<.>.m.\l.'li'l.|l'l\ň \n! \ ln'ť'.\ \\:„hi kn-rc luh „mm-„\ mrd-'
<br> \ |! \uz...
2024 01.pdf
Obec Hradiště,Hradiště 15,258 01 Vlašim,IČO 00508535
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejnění záměru obce Hradiště
<br> č.j.1/2024
<br>
<br> prodat pozemek ve vlastnictví obce
<br>
Obec Hradiště zveřejňuje tímto v souladu s § 39,odst.1,a § 85 písm.a) zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích v platném znění,záměr prodat část pozemku č.p.1403/1 v k.ú.Hradiště,druh
<br> pozemku: ostatní plocha <.>
<br>
<br> Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,se
<br> mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno: 29.6.2024
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Projednáno:
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/10362437

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
21. 07. 2024
21. 07. 2024
13. 07. 2024
10. 07. 2024
06. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz