« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Usnesení 2024 06 29

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 2024 06 29
OBEC HRADIŠTĚ
<br> Hradiště 15,258 01 Vlašim,tel.723932005,e-mail: obec.hradiste@tiscali.cz
Usnesení
<br> ze zasedání OZ Hradiště ze dne 29.června 2024
Obecní zastupitelstvo po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv
<br> Určuje:
· Zapisovatelkou zápisu paní Hanu Zvárovou
· Ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Brabence a XXX XXXX
Schvaluje:
· Program zasedání obecního zastupitelstva s tím,že se o každém navrhovaném bodu programu bude hlasováno samostatně
· 3.rozpočtové opatření roku 2024
· Záměr prodeje louky v „Údolí Návratu“
· Záměr prodeje části pozemku p.č.1403/1
· Celoroční hospodaření a „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2023,včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Hradiště“ s výhradou
· Dle § 84 odst.2 písm.b) zák.128/2000 Sb.o obcích,Účetní závěrku obce Hradiště sestavenou k 31.12.2023 včetně výsledku hospodaření za účetní období 2023
· Smlouvu o poskytování služeb-DTM ČR dle § 1746 odst.2) zák.č.89/2012 Sb.Občanského zákoníku se společností VHS Benešov a.s <.>
· Dodatek č.3 ke Smlouvě o provozování a správě vodohospodářského majetku obce Hradiště ze dne 15.1.2004 se společností VHS Benešov a.s <.>
· Finanční příspěvek na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 14 100,00 Kč
· Záměr prodeje louky v „Údolí Návratu“
· Záměr prodeje části pozemku p.č.1403/1v k.ú.Hradiště
Bere na vědomí
· Návrh zvýšení vodného pro rok 2025
Rozhodlo o:
<br> · Rozdělení hospodářského výsledku obce Hradiště za rok 2023
Bere na vědomí:
<br> · Zprávu o činnosti a hospodaření obce Hradiště za rok 2023
· Zprávu kontrolního orgánu Krajského úřadu pro Středočeský kraj
<br> · Rozpočtové opatření 2.RO/ST/2024
· Návrh změny projektu budovy obecní dům
<br> · Ošetření a kvalitu pitné vody
<br> · Návrh realizace domácích čističek
<br> · Informaci o hromadné kontrole kotlů
<br> · Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 20.-21.9.2024
V Hradišti 29.června 2024
<br>
<br> XXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/10362427

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
21. 07. 2024
21. 07. 2024
13. 07. 2024
10. 07. 2024
06. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz