« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkov pod Oškobrhem - Závěrečný účet DSO 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkov pod Oškobrhem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ověřování podpisů a listin, legalizace a vidimace
Ověřování podpisů a listin,legalizace a vidimace: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.     
Parametry služby
Vidimace (ověřování listin) 
Vidimací se ověřuje,že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy <.>
Vidimaci nelze provést:
jedná-li se o listinu,jejíž jedinečnost nelze nahradit (např.občanský průkaz,cestovní doklad,řidičský průkaz,apod.) <,>
je-li listina,z níž je vidimovaná listina pořízena,psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce <,>
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka <,>
jsou-li ve vidimované listině změny,které by mohly zeslabit její věrohodnost <,>
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou,z níž byla pořízena <,>
není-li z vidimované listiny patrné,zda se jedná o prvopis,již ověřenou vidimovanou listinu,opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu <.>
Co potřebujete s sebou?
Legalizace (ověřování podpisů)
 Legalizací se ověřuje,že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. 
Legalizaci nelze provést:
jde-li o legalizaci podpisu na listině,která neobsahuje žádný text <,>
je-li legalizován podpis na listině,která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého <.>
Co potřebujete s sebou?
Ceník
Cena za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4,cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny,např.formát A3 = 2 x A...
Třídění baterií
Třídění baterií: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
 
 
       Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen,hraček,elektroniky,dálkových ovladačů,hodin,budíků,zvonků,mp3 přehravačů,mobilních telefonů,notebooků a pod.)
   Velikost: knoflíkové články,mikrotužkové a tužkové baterie,malé a velké monočlánky,ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Baterie je možné odkládat do sběrného boxu umístěného v motorestu Na Honsperku nebo odevzdat na OÚ Vlkov pod Oškobrhem v úředních hodinách!
  Zodpovídá:  administrátor Vytvořeno / změněno: 26.12.2011 / 26.12.2011
 
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Czech POINT
Czech POINT: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
Czech POINT
Obecní úřad Vlkov pod Oškobrhem zahajuje provoz informačního terminálu Czech POINT.Na pořízení tohoto pracoviště získal obecní úřad od Ministerstva vnitra ČR dotaci 70 tis.Kč.Na obecním úřadě získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.     
V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:
1.Výpis z Rejstříku trestů ČR
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz,cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát:
Co potřebujete vědět: 
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
3.Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výstup může požadovat anonymní žadatel <.>
4.Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
5.Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz nebo cestovní pas,vyplněný jednotný registrační formulář
Kolik to bude stát:
Od 1.1.2009 je zahájen provoz tří nových agend:
·         Výpis bodového hodnocení osoby
Dne 1.ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č.361/2000 Sb.(zákon o silničním provozu).Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT <.>
Co potřebujete mít: 
 
platný řidičský průkaz
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec):   úředně ověřená plná moc v českém jazyce,platná  doklad totožnosti zmocněnce
Kolik to bude stát:
·         Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách <.>
·         Registr účastníků provo...
AirView obce
Nepřehlédněte
Ověřování podpisů a listin, legalizace a vidimace
Ověřování podpisů a listin,legalizace a vidimace: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.     
Parametry služby
Vidimace (ověřování listin) 
Vidimací se ověřuje,že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy <.>
Vidimaci nelze provést:
jedná-li se o listinu,jejíž jedinečnost nelze nahradit (např.občanský průkaz,cestovní doklad,řidičský průkaz,apod.) <,>
je-li listina,z níž je vidimovaná listina pořízena,psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce <,>
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka <,>
jsou-li ve vidimované listině změny,které by mohly zeslabit její věrohodnost <,>
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou,z níž byla pořízena <,>
není-li z vidimované listiny patrné,zda se jedná o prvopis,již ověřenou vidimovanou listinu,opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu <.>
Co potřebujete s sebou?
Legalizace (ověřování podpisů)
 Legalizací se ověřuje,že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. 
Legalizaci nelze provést:
jde-li o legalizaci podpisu na listině,která neobsahuje žádný text <,>
je-li legalizován podpis na listině,která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého <.>
Co potřebujete s sebou?
Ceník
Cena za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4,cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny,např.formát A3 = 2 x A...
Třídění baterií
Třídění baterií: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
 
 
       Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen,hraček,elektroniky,dálkových ovladačů,hodin,budíků,zvonků,mp3 přehravačů,mobilních telefonů,notebooků a pod.)
   Velikost: knoflíkové články,mikrotužkové a tužkové baterie,malé a velké monočlánky,ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Baterie je možné odkládat do sběrného boxu umístěného v motorestu Na Honsperku nebo odevzdat na OÚ Vlkov pod Oškobrhem v úředních hodinách!
  Zodpovídá:  administrátor Vytvořeno / změněno: 26.12.2011 / 26.12.2011
 
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Czech POINT
Czech POINT: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
Czech POINT
Obecní úřad Vlkov pod Oškobrhem zahajuje provoz informačního terminálu Czech POINT.Na pořízení tohoto pracoviště získal obecní úřad od Ministerstva vnitra ČR dotaci 70 tis.Kč.Na obecním úřadě získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.     
V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:
1.Výpis z Rejstříku trestů ČR
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz,cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát:
Co potřebujete vědět: 
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
3.Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výstup může požadovat anonymní žadatel <.>
4.Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
5.Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz nebo cestovní pas,vyplněný jednotný registrační formulář
Kolik to bude stát:
Od 1.1.2009 je zahájen provoz tří nových agend:
·         Výpis bodového hodnocení osoby
Dne 1.ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č.361/2000 Sb.(zákon o silničním provozu).Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT <.>
Co potřebujete mít: 
 
platný řidičský průkaz
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec):   úředně ověřená plná moc v českém jazyce,platná  doklad totožnosti zmocněnce
Kolik to bude stát:
·         Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách <.>
·         Registr účastníků provo...
AirView obce
Nepřehlédněte
Ověřování podpisů a listin, legalizace a vidimace
Ověřování podpisů a listin,legalizace a vidimace: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.     
Parametry služby
Vidimace (ověřování listin) 
Vidimací se ověřuje,že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy <.>
Vidimaci nelze provést:
jedná-li se o listinu,jejíž jedinečnost nelze nahradit (např.občanský průkaz,cestovní doklad,řidičský průkaz,apod.) <,>
je-li listina,z níž je vidimovaná listina pořízena,psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce <,>
je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka <,>
jsou-li ve vidimované listině změny,které by mohly zeslabit její věrohodnost <,>
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou,z níž byla pořízena <,>
není-li z vidimované listiny patrné,zda se jedná o prvopis,již ověřenou vidimovanou listinu,opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu <.>
Co potřebujete s sebou?
Legalizace (ověřování podpisů)
 Legalizací se ověřuje,že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. 
Legalizaci nelze provést:
jde-li o legalizaci podpisu na listině,která neobsahuje žádný text <,>
je-li legalizován podpis na listině,která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého <.>
Co potřebujete s sebou?
Ceník
Cena za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4,cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny,např.formát A3 = 2 x A...
Třídění baterií
Třídění baterií: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
 
 
       Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen,hraček,elektroniky,dálkových ovladačů,hodin,budíků,zvonků,mp3 přehravačů,mobilních telefonů,notebooků a pod.)
   Velikost: knoflíkové články,mikrotužkové a tužkové baterie,malé a velké monočlánky,ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Baterie je možné odkládat do sběrného boxu umístěného v motorestu Na Honsperku nebo odevzdat na OÚ Vlkov pod Oškobrhem v úředních hodinách!
  Zodpovídá:  administrátor Vytvořeno / změněno: 26.12.2011 / 26.12.2011
 
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Czech POINT
Czech POINT: Vlkov pod OškobrhemVyhledávání
Czech POINT
Obecní úřad Vlkov pod Oškobrhem zahajuje provoz informačního terminálu Czech POINT.Na pořízení tohoto pracoviště získal obecní úřad od Ministerstva vnitra ČR dotaci 70 tis.Kč.Na obecním úřadě získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.     
V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:
1.Výpis z Rejstříku trestů ČR
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz,cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince
Kolik to bude stát:
Co potřebujete vědět: 
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
3.Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Výstup může požadovat anonymní žadatel <.>
4.Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: 
IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku 50,- Kč za každou další i započatou stránku
5.Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO
Co potřebujete mít: 
platný občanský průkaz nebo cestovní pas,vyplněný jednotný registrační formulář
Kolik to bude stát:
Od 1.1.2009 je zahájen provoz tří nových agend:
·         Výpis bodového hodnocení osoby
Dne 1.ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č.361/2000 Sb.(zákon o silničním provozu).Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT <.>
Co potřebujete mít: 
 
platný řidičský průkaz
Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec):   úředně ověřená plná moc v českém jazyce,platná  doklad totožnosti zmocněnce
Kolik to bude stát:
·         Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách <.>
·         Registr účastníků provo...
AirView obce
Nepřehlédněte
AirView obce
Nepřehlédněte
Středočeský kraj_Zpráva DSO Střední Polabí
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_047936/2023/KUSK
Příloha k č.j.: 004159/2024/KUSK
<br>
Záznam o projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br> MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČ: 71460926
za rok 2023
<br>
Kontrolní osoby oddělení přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje (dále jen „přezkoumávající orgán“),vypracovaly dne 12.04.2024 návrh
zprávy o výsledu přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného
celku nebo dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 <.>
<br> Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Osoba oprávněná za územní celek k projednání zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření:
XXXXX XXXXXX
předseda DSO dobrovolného svazku obcí Mikroregion Střední Polabí
<br> Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření v souladu se stanoviskem
Odboru centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí České republiky č.7/2020
projednala po provedení posledního kontrolního úkonu s oprávněnou osobou dle § 11
zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
v rámci osobního jednání celý obsah návrhu zprávy o výsledu přezkoumání hospodaření <.>
<br> Hlavním předmětem projednání byl jak výčet kontrolovaných písemností či jednotlivých
prověřovaných účetních operací a právních případů,tak zejména veškerá provedená
kontrolních zjištění včetně upozornění na případně zjištěná rizika <.>
<br> Součástí projednání bylo rovněž poučení o právech územního celku v souvislosti
s provedenými zjištěními,a to zejména ve věci možnosti podání písemného stanoviska
k těmto zjištěním <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Tímto osobním projednáním došlo zároveň k naplnění ustanovení § 6 odst.1 písm.f) zákona
č.420/2004 Sb <.>,a to ve věci povinnosti předmětného projednání výše uvedeného
dokumentu <.>
<br> Podmínka stano...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2023
004159/2024/KUSKZborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_047936/2023/KUSK
Čj.: 004159/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí
<br>
<br> MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
IČ: 71460926
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
31.07.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 18.12.2023 - 19.12.2023
▪ 11.04.2024 - 12.04.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku na adrese:
Mikroregion Střední Polabí
Náměstí Republiky 1
289 03 Městec Králové
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXX XXXXXX - předseda DSO
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104375/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o...
závěrečný účet DSO 2023
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
<br> MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ
<br> IČO: 71460926
<br> Rozpočet Mikroregionu Střední Polabí na rok 2023 byl schválen zástupci obcí na shromáždění dne 20.12.2022
<br> jako rozpočet vyrovnaný v paragrafovém a druhovém členění a nebyl upraven rozpočtovým opatřením <.>
<br> Rozbor příjmů a výdajů Mikroregionu Střední Polabí k 31.12.2023 v Kč
<br>
<br>
<br> Komentář
<br> Členský příspěvek byl zaplacen ve výši 51 000,- obcemi: Činěves,Dobšice,Dymokury,Choťánky,Kněžice,Kouty <,>
<br> Křečkov,Libice nad Cidlinou,Městec Králové,Odřepsy,Opočnice,Pátek,Sány,Senice,Sokoleč,Vlkov
<br> pod Oškobrhem,Záhornice <.>
<br>
<br> Účelové fondy
<br> Mikroregion netvoří jiné účelové fondy <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Mikroregion neměl v roce 2023 žádné závazky vůči státu <.>
<br> Doplňující informace o majetku
<br> Stav základního běžného účtu u MONETA Money Bank k 1.1.2023 222 156,12 Kč
<br> k 31.12.2023 252 603,77 Kč
<br> Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu <.>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.4.2024
<br> a 12.4.2024.Zpráva je přílohou závěrečného účtu <.>
<br> Poznámka: účetní výkazy a přehledy hospodaření jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci Králové <,>
<br> v kanceláři č.1 <.>
<br> Milan Pavlík- předseda Schváleno na shromáždění zástupců obcí 26.6.2024
<br>
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet plnění k 31.12.2023
<br> příjmy
<br> příspěvky členských obcí 51 000,00 51 000,00 51 000,00
<br> příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 241,95
<br> příjmy celkem 52 000,00 52 000,00 51 241,95
<br>
<br> výdaje
<br> ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> povinné úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 400,00
<br> nákup materiálu 8 000,00 8 000,00 0,00
<br> zpracování XXX a služby souvis.XX XXX,XX XX XXX,00 10 3...

Načteno

edesky.cz/d/10362405

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vlkov pod Oškobrhem
29. 06. 2024
29. 06. 2024
29. 06. 2024
13. 06. 2024
12. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vlkov pod Oškobrhem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz