« Najít podobné dokumenty

Obec Kněžice (Chrudim) - Závěrečný účet obce Kněžice za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kněžice (Chrudim).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 1
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce Kněžice
<br>
IČ: 15054250
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 13.09.2023 jako Dílčí přezkoumání
od 27.05.2024 jako Konečné přezkoumání
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno
dne 14.8.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného
oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.9.2023 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 27.5.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
- XXXXX XXXXXXXXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10.7.2023 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXXXXXXX - starostka obce
<br> XXXXXXX XXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 2
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Po...
zde k nahlédnutí
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 150542502023 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kněžice
<br> Kněžice 33
<br> 538 42 Kněžice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 420 500,00 420 500,00 448 989,43 106,8 106,80000 1111
<br> Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 26 100,00 26 100,00 35 757,33 137,0 137,00000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 83 900,00 83 900,00 103 178,24 123,0 123,00000 1113
<br> Příjem z daně z příjmů PO 588 100,00 588 100,00 748 362,75 127,3 127,30000 1121
<br> Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 30 780,00 30 780,00 100,00000 1122
<br> Příjem z DPH 1 424 100,00 1 424 100,00 1 346 325,35 94,5 94,50000 1211
<br> Příjem z poplatku ze psů 2 200,00 2 200,00 2 500,00 113,6 113,60000 1341
<br> Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.68 000,00 68 000,00 68 000,00 100,0 100,00000 1345
<br> Příjem ze správních poplatků 5 000,00 5 000,00 1 030,00 20,6 20,60000 1361
<br> Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 20 000,00 20 000,00 19 108,02 95,5 95,50000 1381
<br> Př.z zruš.odv.z XXX.kromě VHP X,XXXXXX XXXX
<br> Příj.z daně z nemovitých věcí 380 000,00 380 000,00 423 582,54 111,5 111,50000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 38 600,00 38 600,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.74 900,00 74 900,00 74 900,00 100,0 100,00000 4112
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100,00 100,00 100,01032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 100,00 100,00 100,01032
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 336,003632 2111
<br> Př.z pronájmu nebo pachtu poz.1 000,00 1 000,003632 2131
<br> Pohřebnictví 1 000,00 1 000,00 336,00 33,6 33,63632
<br> Ostatní příjmy z vlastní čin.2 000,003639 2119
<br> P...
zde k nahlédnutí
Úvod stránka
<br> Obec Kněžice
IČO: 15054250
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2023
Fenix 9.61.003,2004 - 2024 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 01.07.2024 18:14:41
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023
2021 2022 2023
PŘÍJMY 3,468,602.34 3,783,642.22 3,668,475.95
VÝDAJE 3,876,799.91 4,415,077.26 3,452,254.36
SALDO -408,197.57 -631,435.04 216,221.59
1.1.Běžný rozpočet 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,665,235.95 3,256,800.00 3,484,480.00 112.54 105.19
VÝDAJE 3,396,366.06 3,493,100.00 4,093,970.00 97.23 82.96
SALDO 268,869.89 -236,300.00 -609,490.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,240.00
VÝDAJE 55,888.30
SALDO -52,648.30
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,227,613.87 3,017,900.00 3,048,680.00 106.95 105.87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 224,122.08 164,000.00 222,300.00 136.66 100.82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3,240.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 213,500.00 74,900.00 213,500.00 285.05 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,668,475.95 3,256,800.00 3,484,480.00 112.64 105.28
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2023
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,713,393.10 2,542,700.00 2,573,480.00 106.71 105.44
Místní poplatky 70,500.00 70,200.00 70,200.00 100.43 100.43
Správní poplatky 1,030.00 5,000.00 5,000.00 20.60 20.60
Daň z nemovitosti 423,582.54 380,000.00 380,000.00 111.47 111.47
Ostatní daňové příjmy 19,108.23 20,000.00 20,000.00 95.54
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2023
Měsíc 2021 2022 2023
Leden 169,078.19 161,251.89 181,083.54
Únor 157,451.82 167,867.20 183,453.00
Březen 181,693.33 196,965.09 250,005.77
Duben 101,271.54 140,682.95 142,466.90
Květen 137,293.45 183,197.57 195,682.92
Červen 209,418.36 224,732.02 245,424.33
Červenec 247,801.52 318,265.78 400,064.64
Srpen 159,643.77...

Načteno

edesky.cz/d/10362234

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kněžice (Chrudim)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz