« Najít podobné dokumenty

Obec Vlachova Lhota - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva čj. 04/2024 konaného dne 29. 6. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlachova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva čj. 04/2024 konaného dne 29. 6. 2024
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva čj.04/2024 konaného dne 29.6.2024 Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX Přítomni občané obce Vlachova Lhota: xxxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx.Místo konání: knihovna Vlachova Lhota č.p.81 Datum a čas konání: 29.6.2024 od 18:00 hod.Návrh programu zasedání: 1.Zahájení.2.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele.3.Schválení a doplnění programu 4.Vyhodnocení záměru o prodeji obecního majetku.5.Seznámení zastupitelstva obce s auditem o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlachova Lhota za rok 2023 a jeho schválení.6.Seznámení zastupitelstva obce se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce za rok 2023 a návrh na jeho schválení.7.Návrh rozpočtového opatření č.02/2024.8.Výběr bankovních institucí a schválení zhodnocení finančních prostředků obce Vlachova Lhota na termínovaném vkladu s indexovou sazbou.9.Diskuze 10.Závěr 1.Zahájení zasedání zastupitelstva obce Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Vlachova Lhota zveřejněna podle § 93 odst.1 zákona o obcích po dobu nejméně 7 dní,a to od 21.6.2024 do 29.6.2024.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.Schůze bylo přítomno členů zastupitelstva z celkového počtu všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné (viz příloha č.1).Zasedání zastupitelstva obce Vlachova Lhota bylo zahájeno v 18.00 hod.starostou obce Michalem Gajdošíkem.2.Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Ondřeje Mačka a XXXX XXXXXX XXXX,zapisovatelem zápisu XXXX XXXXXX XXXXX.Návrh usnesení č.X/X.XXXX Zastupitelstvo obce Vlachova Lhota určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Mačka a XXXX XXXXXX XXXX,zapisovatelem zápisu XXXX XXXXXX XXXXX.Hlasování proběhlo veřejnou formou – zdvižením ruky.Výsledek hlasován...

Načteno

edesky.cz/d/10362064

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlachova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz