« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Oznámení - veřejná vyhláška - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Kabel VN a NN TS Beneda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kabelovy-rozvod-vn-a-nn-ts-beneda-vv-oznameni-o-zahajeni-uzemniho-rizeni.pdf
Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám.Přemysla Otakara II,č.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice [—.„ Stavební úřad.VIZ rozdelovník: Kněžskáv19
<br> 370 92 Ceské Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budeiovice.cz
<br> |_ Značka: SU/3 095/2024 Za Vyřizuje: Tel.: E—mail: Datum: Č.j.: SU/3095/2024-3 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX zachovapQC-budejoviceez X.X.XXXX OZNAMENI
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU'JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2 <,>
<br> \!
<br> kterou zastupuje EI-projekt,ICO 26026015,Nemanická 440/14,České Budějovice 3,370 10 České Budějovice 10
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 24.5.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Kabelovýv rozvod VN,NN a TS Beneda,Jankov,Čakovec Jankov,Cakov
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.351/3 (trvalý travní porost),parc.č.351/11 (trvalý travní porost),parc.č.959/12 (ostatní plocha) v katastrálním území Cakovec,st.p.76/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.76/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.148 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1918/27 (ostatní plocha),parc.č.1918/31 (ostatní plocha),parc.č.1918/32 (ostatní plocha),parc.č.2139/5 (ostatní plocha),parc.č.2221/4 (lesní pozemek),parc.č.2221/6 (lesní pozemek),parc.č.2221/7 (lesní pozemek),parc.č.2221/8 (lesní pozemek),parc.č.2259/6 (ostatní plocha),parc.č.2262/1 (ostatní plocha),parc.č.2262/2 (trvalý travní porost),parc.č.2464/15 (lesní pozemek),parc.č.2464/ 16 (ostatní plocha),parc.č.2487/2 (zahrada),parc.č.2487/5 (zahrada),parc.č.2490/4 (ostatní plocha),parc.č.2537/1 (ostatní plocha),parc.č.2538/1 (ostatní plocha),parc.č.2538/4 (ostatní plocha),parc.č.2539/4 (ostatní plocha),parc.č.2541/8 (ostatní plocha),parc.č.2542/1 (ostatní plocha),parc.č.2545/2 (ostatní plocha),parc.č.2730 (trvalý travní porost),parc.č.2731 (trvalý travní porost),parc.č.2733 (ostatní plocha),parc.č.2734 (trvalý travní porost),parc.č.2766 (zahrada),parc.č.2767 (ostatní plocha),...

Načteno

edesky.cz/d/10361911

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz