« Najít podobné dokumenty

Obec Sviny - Návrh závěrečného účtu obce Sviny za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sviny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Sviny za rok 2023
<,> NÁVRH,ZAVEBECNEHO UČTU
<br> OBCE SVINY
<br> 2023
<br> Návrh vyvěšen: Návrh sejmut: do vyvěšení nového návrhu ZU
<br> Zveřejněno na úřední desce i v elektronické podobě
<br> Závěrečný účet schválen: Závěrečný účet vyvěšen: do schválení nového ZU
<br> Obec Sviny
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 31.12.2023
<br> Údaje o organizaci Identifikačníčíslo 00667188
<br> Název Obec Sviny
<br> Čp.51
<br> Obec Sviny V
<br> Pošta Veselí nad Lužnicí
<br> Kontaktní údaje
<br> * Telefon 603 503 713 Fax E-mail starosta©obec-sviny.cz Web www.obec-sviny.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO & vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) Finanční hospodaření zřízených P0 a hospodaření s jejich majetkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br> 1/6
<br> Závěrečný účet obce Sviny za rok 2023
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1 1 1 1 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 124 972,18 93,75 93,75 0000 1112 mem z daně z Přílmů fyz'cmh "50b P'acenč 60 000,00 60 000,00 94 182,92 156,97 156,97 poplatníky Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané 0000 l 1 13 srážkou podle ZVláštní sazby daně 150 000,00 150 000,00 271 839,83 181,23 181,23 0000 1 121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 1 970 104,68 131,34 131,34 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 400 000,00 2 400 000,00 3 548 678,89 147,86 147,86 Příjem 2 odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 0000 1334 půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu 0,00 0,00 1 771,80 0,00 0,00 zemědělského půdního fondu 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 3 000,00 3 000.00 2 480,00 82,67 82,67 0000 1342 PříÉm z poplatku z pobytu 20 000,00 20 000,...

Načteno

edesky.cz/d/10361752

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sviny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz