« Najít podobné dokumenty

Obec Sviny - Zpráva o výsledku PH 2023 – Sviny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sviny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku PH 2023 – Sviny
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRA J
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 10
<br>
<br>
<br>
*KUCBX01CJBOF*
KUCBX01CJBOF
<br>
<br>
<br>
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce Sviny,IČO 00667188
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:
10.08.2023 jako dílčí přezkoumání
24.05.2024 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sviny za rok 2023 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 21.07.2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.471/2023/OEKO-PŘ dne 19.07.2023 <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka
XXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> Spisová značka: OEKO-PŘ 31420/2023/evpa
Číslo jednací: KUJCK 64940/2024
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJCK 64940/2024
<br>
Sp.zn.: OEKO-PŘ 31420/2023/evpa
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 10
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2 zák...

Načteno

edesky.cz/d/10361751

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sviny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz