« Najít podobné dokumenty

Obec Zvěstov - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvěstov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání-ČEZ- Zvěstov
II
<br> 0 | x a a H H
<br> MVOTXO 01-11-15 GA
<br> Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 7 259 17 Votice
<br> Městský úřadvotice 11111111
<br> 11111111
<br> Titi.ČEZ Distribuce a.s.Praha,IČ: 247 290 35,Teplická 874/8,405 02 Děčín 4 zastoupená firmou COLSYS s.r.o <.>,IC: 14799634,Buštěhradská 109,273 03 Kladno
<br> Vaše značka/ze dne Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/linka Votice /29.4.2024 28937/2024/Výst.-Če 28907/2024/Výst.-Če Ing.XXXXXX XXXX XX.X.XXXX XXX/XXXXXX
<br> Počet listů: ] Počet příloh: 0 v.f ' V Verelna vvhlaska
<br> Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřeiného ústního
<br> jednání
<br> Firma ČEZ Distribuce a.s.Praha,IČ: 247 290 35,Teplická 874/8,405 02 Děčín 4 zastoupená firmou COLSYS s.r.o <.>,IČ: 14799634,Buštěhradská 109,273 03 Kladno podala dne 29.4.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „BN-Zvěstov - kNN č.p.36 (IV-12-6033547)“ na pozemcích parc.č.846,2049/2,844/1,2014/1,-59/2,-59/1,2014/9,-55/2,844/5,832/3,833/2,832/1,-53/1,-53/3,- 56,-143,-52/1,—50,-49/1,»47,-212,2014/2,897/5,2014/4,-42,809/4,-283,2014/3,2016/36,2016/31,2016/34,2014/7,2016/20 v katastrálním území Zvěstov,obec Zvěstov.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Votice,odbor výstavby,územního plánování a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle 513 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s & 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením ; 87 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.(dále jen stavební zákon) ve smyslu š 144 odst.6 zákona 500/2004 Sb.(správní řád) oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání a místní šetření na den
<br> 13.8.2024 v 10.00 hodin se schůzkou pozvaných na obecním úřadě ve Zvěstově
<br> Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.Účastníc...

Načteno

edesky.cz/d/10361668

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zvěstov
21. 07. 2024
16. 07. 2024
02. 07. 2024
02. 07. 2024
02. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zvěstov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz