« Najít podobné dokumenty

Obec Kvíčovice - VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu - sraz amerických aut

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kvíčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace AU.pdf
Návrh DIO
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 565 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz ILEC: 25229761
<br> - saferoad.cz
<br> SAFERDAD“
<br> příloha k opatření obecné povahy pod č.j.8362/ 24/ OSD/ Fi
<br> N aó m.: 2 E n <.>
Sraz AU.pdf
IČ: 00257265 www.mestostod.cz ID: u4abzrc
<br> DIČ: CZ-00257265 email: podatelna@mestostod.cz tel.379209409
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409 <,>
<br>
<br> Spisová značka:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/1044/OSD/24
<br> 8362/24/OSD/Fi
<br> Stod,dne 10.7.2024
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> 379 209 412
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Stod,jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na
<br> základě žádosti společnosti Hollywood US cars s.r.o <.>,IČO 07864078,třída 1.máje č.p.392,345 62
<br> Holýšov ze dne 9.7.2024 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice pod č.j <.>
<br> KRPP-83917-2/ČJ-2024-030106 ze dne 5.6.2024 opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: místní komunikace v k.ú.Kvíčovice a Holýšov
<br> termín: 19.7.2024 – 21.7.2024
<br> akce: pořádání kulturní akce "sraz amerických aut - 7.Hollywood US cars"
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Stanovené dopravní značení: viz.příloha - 3 x A4 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami TP 66 „Zásady
<br> pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,II.Vydání,a dle příslušných platných
<br> technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/10361640

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kvíčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz