« Najít podobné dokumenty

Obec Kosoř - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Hlubinné geotermální vrty pro Tč“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosoř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Hlubinné geotermální vrty pro Tč“
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 830 korner@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Praha: 10.7.2024
Číslo jednací: 090829/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_087096/2024/KUSK/3
Vyřizuje: Ing.Miloslav Körner/l.830
Značka: OŽP/KM
<br> Dle rozdělovníku
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Hlubinné geotermální vrty pro Tč“
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona informaci o oznámení záměru „Hlubinné geotermální
<br> vrty pro Tč“ v k.ú.Kosoř,podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám <,>
<br> že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je: ELTODO,a.s <.>,Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4 <,>
<br> IČO: 45274517
<br> Zpracovatelem oznámení je: XXXXXX XXXXX (v zastoupení) ARTEMIA s.r.o <.>,U březiny 676 <,>
<br> 588 13 Polná,IČO: 49450328
<br> Předmětem záměru je stavba a instalace tepelného čerpadla systému země-voda za účelem
vytápění či chlazení rodinného domu.V rámci stavebního řešení je navrženo 9 geotermálních
vrtů (V-1 až V-9) každý o hloubce 199 m a 2 rezervních vrtů v případě nahrazení některého
z navržených vrtů na pozemku parc.č.30/4 v k.ú.Kosoř ve stejnojmenné obci.Umístění
záměru se nachází ve 2.zóně odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Český
kras <.>
<br> Středočeský kraj a obec Kosoř (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá
<br> ve smyslu § 16 odst.2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX <,>
<br> kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů <.>
<br> Zároveň příslušný úřad žádá obec Kosoř o písemné vyrozumění o datu vyvěšení této
<br> informace zdejšímu úřadu,a to v nejkratším možn...

Načteno

edesky.cz/d/10360819


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosoř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz