« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska435.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska435.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: POR 45428/2024/steb
Sp.zn.: S POR 39354/2024/2
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
Fax:
<br> E-mail: beata.stepanova@moporuba.cz
<br> Datum: 09.07.2024
<br> ÚMOb Poruba
odbor investiční
IČO 00845451
Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.56/2024
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy vykonávající dle ustanovení § 139
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle § 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle § 40
odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a ustanovení článku článek 23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č.10/2022 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně
příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikací a podle § 124 odst.6 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o silničním provozu“) vykonávající působnost
věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové
komunikace na území městského obvodu Poruba,po posouzení žádosti Statutárního města Ostrava,městský
obvod Poruba,Klimkovická 55/28,708 00 Ostrava-Poruba,odbor investiční podané dne 17.06.2024 a po
kladném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství,dopravního inspektorátu Ostrava,vydaného
pod č.j.KRPT-187370/ČJ-2024-070706 ze dne 12.06.2024 v souladu s ustanovením § 171 zákona 500/2004
Sb <.>,správního řádu ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/10360743

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
16. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz