« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska438.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska438.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: POR 45473/2024/steb
Sp.zn.: S POR 41076/2024/2
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
Fax:
<br> E-mail: beata.stepanova@moporuba.cz
<br> Datum: 09.07.2024
<br> XXXXX XXXXXX s.r.o <.>
IČO XXXXXXXX
Ostravská 1847
748 01 Hlučín
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.63/2024
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy vykonávající dle ustanovení § 139
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle § 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle § 40
odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a ustanovení článku článek 23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č.10/2022 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně
příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikací a podle § 124 odst.6 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o silničním provozu“) vykonávající působnost
věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové
komunikace na území městského obvodu Poruba,po posouzení žádosti společnosti XXXXX XXXXXX s.r.o.<,>
Ostravská XXXX,747 01 Hlučín,IČO 27762939,podané dne 24.06.2024 a po kladném vyjádření Policie České
republiky,Městského ředitelství,dopravního inspektorátu Ostrava,vydaného pod č.j.KRPT-168756/ČJ-2024-
070706 ze dne 24.06.2024,v souladu s ustanovením § 171 zákona 500/2004 Sb <.>,správního řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanoví ...

Načteno

edesky.cz/d/10360740

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
16. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz