« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Konkurzní řízení - ředitel/ředitelka MŠ Uzbecká 30, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel/ředitelka MŠ Uzbecká 30, Brno
Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br>
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
<br> ředitelka/ředitel Mateřské školy Brno,Uzbecká 30 <,>
<br> příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitelky/ředitele školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
<br> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon“):
<br> ➢ odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona
<br> ➢ 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti <,>
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo
<br> v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a)
<br> zákona)
<br> ➢ plná svéprávnost (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
<br> ➢ bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br> ➢ zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> ➢ znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br>
<br> Další požadavky:
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
<br> - organizační a řídící schopnosti <.>
<br>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp <.>
<br> korespondenční adresa,kontaktní spojení (tel.číslo,případně e-mail) a podpis <.>
<br>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
<br> na www.brno.cz (volná místa)
<br> - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br> - ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně
funkčního zařazení <,>
<br>
<br>
- strukturovaný životopis <,>
<br> - originál,případně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání <,>
<br> - koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 normostran)
<br> - ...

Načteno

edesky.cz/d/10360720

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz