« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna „ _ Brno-jih
<br> Magistrát města Brna Marianske nam.13,61700 Brno
<br> 3 8 R N 0 Odbor dopravy “8
<br> O
<br> č.j <.>
<br> Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O218889/2023/18 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0493827/2024/KAU TEL./E-MAIL: 542 174 090,kaucky.jan©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,uI.K lávce,Brno-jih
<br> “ Úřad městské části města Brna Vyveseno dne: 1 u “07“ 202/0 Brno-jih
<br> Mariánské nám.13,6170 Brn\o Sejmuto dne: <,>
<br> 1 [] —[l7- 2025
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ul.K lávce,Brno-jih formou příslušného výkresu číslo 01.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ ULICE KLÁVCE — MK“,datum: „DUBEN 2024“,formát: „A3“,měřítko: „1 :500“,č.zakázky: „0282-2024“ zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,s dotčeným orgánem podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu ...

Načteno

edesky.cz/d/10360716

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz