« Najít podobné dokumenty

Město Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace sítě NN)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Náměšť nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace sítě NN)
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104,675 71 Náměšť nad Oslavou
<br>
<br>
<br>
Spisová značka: S-MNnO 2005/24/Výst/Nov V Náměšti nad Oslavou dne 10.07.2024
<br> Číslo jednací: MNnO 10400/24/Výst/Nov *S008X0089WJJ*
S008X0089WJJ
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> novackova@mesto-namest.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,602 00 Brno-Černá Pole <,>
<br> kterého zastupuje DUR plus,spol.s r.o <.>,IČO 25326767,1.máje 117,664 84 Zastávka <,>
<br> kterého zastupuje HEP electrical s.r.o <.>,IČO 09907483,1.máje 117,664 84 Zastávka
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 28.06.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Náměšť n./Osl-B.Němcové,Ot.Březiny: kab.NN,1040023018
<br>
<br> na pozemku st.p.288,289,290,314,315,321,322,323,324,325,326,327,861,365,517,355,329,356,336 <,>
<br> parc.č.1186,990/41,990/13,817/9,817/15,822/8,816/8,812/1,809/9,834/6 v katastrálním území Náměšť nad
<br> Oslavou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN v Náměšti nad Oslavou v ulici B.Němcové a
v ulici Ot.Březiny.Důvodem je nevyhovující technický stav venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů <,>
<br> závěsných přípojek a pojistkových a rozpojovacích skříní.Z nových pojistkových skříní budou k
<br> přepojovaným nemovitostem vyvedena nová HDV nebo budou přepojena stávající HDV <.>
<br>
<br> Městský úřad Náměšť nad Oslavou,odbor výstavby a územního rozvoje,jako obecní stavební úřad příslušný podle
<br> §34a zákona č.283/2021 Sb.Zákon stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) <,>
<br> a místně příslušný dle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v návaznosti na §330 nového
<br> stavebního zákona,oznamuje podle § 87 odst.1 zákona 183/2006 Sb....

Načteno

edesky.cz/d/10360642

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Náměšť nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz