« Najít podobné dokumenty

Město Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace venk. sítě VO)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Náměšť nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení (Náměšť nad Oslavou - B. Němcové a Ot. Březiny: kabelizace venk. sítě VO)
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104,675 71 Náměšť nad Oslavou
<br>
<br>
<br>
Spisová značka: S-MNnO 1994/24/Výst/Nov V Náměšti nad Oslavou dne 10.07.2024
<br> Číslo jednací: MNnO 10354/24/Výst/Nov *S008X0089TX6*
S008X0089TX6
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> novackova@mesto-namest.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Náměšť nad Oslavou,IČO 00289965,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad Oslavou
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 26.06.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Náměšť nad Oslavou - B.Němcové a Ot.Březiny: kabelizace venk.sítě VO
<br>
<br> na pozemku parc.č.817/9,817/15,821/11,822/1,834/6,990/41 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o kabelizaci venkovní sítě VO v městě Náměšť nad Oslavou na ulici B.Němcové a Ot.Březiny z
důvodu kabelizace venkovní sítě NN vyvolanou společností EG.D a.s.<.> Na p.b.č.148 stávající venkovní sítě
<br> NN a VO je umístěna skříň VO (rozvaděč) pro ovládání stávající sítě VO.Ze skříně se vyvede kabel,který
<br> bude uložen v chodníku spolu s projektovaným kabelem NN v rámci stavby kabelizace venkovní sítě NN <.>
<br> Kabel bude smyčkovat přes nové stožáry VO č.1 až č.8 a bude ukončen v nové pojistkové skříni SS200/PK
<br> umístěné na rohu ulice Ot.Březiny v zeleném pásu.Ze skříně SS200/PK se vyvedou dva kabely CYKY 4x10 <.>
<br> První kabel bude pokračovat v chodníku dále na ulic B.Němcové,bude smyčkovat přes stožáry VO č.9 až č <.>
<br> 11.Ze stožáru č.11 se vytáhne kabel,který bude ukončen ve stávající skříni VO na p.č.834/6.Ze skříně se
<br> vytáhne kabel,který se vtáhne do stožáru č.12.Do tohoto stožáru se také zapojí stávající kabel VO.Druhý
<br> kabel ze skříně půjde v zeleném pásu na ulici Ot.Březiny.Bude smyčkovat přes nové stožáry VO č.13 ...

Načteno

edesky.cz/d/10360641

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Náměšť nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz