« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zobrazit dokument
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
Odbor životního prostředí
a zemědělství
<br>
viz rozdělovník
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 10.července 2024 Ing.XXXXXX XXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX
<br>
<br>
<br>
Závěr zjišťovacího řízení koncepce
<br> „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje
pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejíc ích
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025
s výhledem do roku 2035“
<br> Předkladatel: Zlínský kraj,třída Tomáše Bati 21,761 90,IČ 70891320
<br> Umístění: Zlínský kraj
<br> Návrhové období: do roku 2035
<br>
<br> Charakter koncepce:
<br> Plán odpadového hospodářství (dále jen POH) Zlínského kraje je střednědobým koncepčním dokumentem <,>
který stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle,zásady a opatření pro
nakládání s odpady na území celého Zlínského kraje <.>
<br> Aktualizace plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
(dále jen POH ZK) se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů stanovených v § 2 zákona
č.541/2020 Sb <.>,o odpadech,a změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech") a musí být v souladu se závaznou částí aktualizovaného Plánu odpadového hospodářs tví
České republiky <.>
<br> Aktualizace s výhledem do roku 2035 je zpracována zejména z důvodu,aby POH Zlínského kraje reflektoval
změny v odpadové legislativě a Aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-
2024 s výhledem do roku 2035 (dále aktualizovaný POH ČR),která byla zv...

Načteno

edesky.cz/d/10360609

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz