« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Šeránkova 1 (přístavba ZŠ Sirotkova 36)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0441194_24_2_Vykres.pdf
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Šeránkova 1
přístavba ŽŠ
<br> zábor P.míst a chodníku + úplná uzavírka
<br> 1
<br> 230254/2
24.6.2024
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> B28 osadit 7 dní předem
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo Z2
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> - trvalé dopravní značky,které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami <,>
budou překryty a po ukončení prací budou uvedeny do původního stavu
<br> 4
<br> 246
<br> 3
<br> 1
<br> 4a4b
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> ZÓNA C
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> B3
0
<br> Z2
<br> B30Z2 IS11b
(sym
<br> bol pěší)
<br> E13-PŘEJDĚTE NA
PROTĚJŠÍ
CHODNÍK
<br> PŘEJDĚTE
NA
PROTĚJŠÍ
CHODNÍK
<br> E1
3-
<br>
CH
<br> OD
NÍ
<br> K
<br>
UZ
AV
<br> ŘE
N
<br>
<br>
2
7
<br> m
C
<br> HO
DN
<br> ÍK
<br>
U
ZA
<br> VŘ
EN
<br>
<br>
27
m
<br> IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ěš
<br> í)
<br> IS11b
(symbol pěší) IS11b
<br> (symbol pěší)
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
SE
<br> S
OU
<br> HL
AS
<br> EM
ST
<br> AV
BY
<br> /
E8
<br> a
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
SE
<br> S
OU
<br> HL
AS
<br> EM
S
<br> TA
VB
<br> Y/
E8
<br> c
<br> Z
4e
<br> Z
2Z
2
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y
17
<br> -6
h
<br> <.>
S
<br> O
P
<br> R
A
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br> C
E
<br> N
Y
<br> N
A
<br> M
ÍS
<br> TĚ
<br> O
B
<br> L
A
<br> S
T
<br> 2-
02
<br> IP
1
<br> 3c
E1
<br> 3-
ZÓ
<br> NA
C
<br> V
PR
<br> AC
OV
<b...
0441194_24_2_OOP-PDZ-Serankova1-pristavba_ZS_10-07-2024.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0491864/2024/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0441194/2024/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-135524-2/ČJ-2024-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 27.06.2024,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Šeránkova <,>
<br> ul.Králova,ul.Sirotkova,ul.Jelínkova.Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu pod názvem:
<br> „BRNO,ul.Šeránkova 1 přístavba ZŠ“,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> zpracovaného spol.Signex,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00,Brno,IČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu přístavby základní školy ...

Načteno

edesky.cz/d/10360536

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz