« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ - Špitálka- obnova doprav. značení V10g

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_1-06_Spitalka_-_obnova_V10g.pdf
IP4b
IP11d
<br> E13 (2x)
<br> ZÓNA
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
<br> ZAPLACENÍ CENY NA
<br> MÍSTĚ
<br> OBLAST
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
<br> OBLAST
<br> PLACENÉHO
<br> STÁNÍ
<br> 30MIMO
VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> IP13c
<br> E13 (2x)
<br> ZÓNA B
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
<br> ZAPLACENÍ CENY NA
<br> MÍSTĚ
<br> OBLAST 1-03
<br> IP12
E13
<br> RÉSERVÉ
<br> IP
4b
<br> B29
A12
<br> B
2
<br> B2
<br> RÉSERVÉ
<br> IP12
E13
<br> B
28
<br> B29
<br> B
29
<br> IJ
4a
<br> 2 <,>
0 m
<br> B
16 B
13 P8
<br> 2 <,>
8 m
<br> B28
<br> IP4b
RÉSERVÉ
<br> IP12
E13
<br> ZÓNA
<br> IZ8a
OBLAST
<br> PLACENÉHO
<br> STÁNÍ
<br> 30
MIMO
<br> VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> ZÓ
NA
<br> IZ8
b
<br> 30
MI
<br> MO
<br> VY
ZN
<br> AČ
EN
<br> Á
<br> ST
ÁN
<br> Í
<br> OB
LA
<br> ST
<br> PL
AC
<br> EN
ÉH
<br> O
<br> ST
ÁN
<br> Í
<br> 1 <.>
<br> IP12
E13
<br> RÉSERVÉ
<br> B
28
<br> E8a B28
E8c
<br> B
28
<br> E8a
<br> B
28
<br> E8c
<br> IP13c
E13 (2x)
<br> ZÓNA B
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
ZAPLACENÍ CENY NA
<br> MÍSTĚ
<br> OBLAST 1-04
<br> IP13c
E13 (2x)
<br> ZÓNA B
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
ZAPLACENÍ CENY NA
<br> MÍSTĚ
<br> OBLAST 1-04
<br> B
2
<br> ZÓN
A
<br> IZ8b 30
MIMO
<br> VYZNAČENÁ
STÁNÍ
<br> O
BLAST
<br> PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> A9
B28
<br> ZÓ
N
<br> A
<br> IP
10
<br> a
IZ
<br> 8a
<br> O
BL
<br> AS
T
<br> PL
AC
<br> EN
ÉH
<br> O
ST
<br> ÁN
Í
<br> 30
<br> M
IM
<br> O
VY
<br> ZN
AČ
<br> EN
Á
<br> ST
ÁN
<br> Í
<br> IP
13
<br> c
E1
<br> 3
(2
<br> x)
<br> ZÓ
NA
<br> B
V
<br> PR
AC
<br> OV
NÍ
<br> D
NY
<br> S
OP
<br> RÁ
VN
<br> ĚN
ÍM
<br> N
EB
<br> O
PO
<br> ZA
PL
<br> AC
EN
<br> Í C
EN
<br> Y N
A
<br> MÍ
ST
<br> Ě
<br> OB
LA
<br> ST
1-
<br> 04
<br> IP10a
IP13c
E13 (2x)
<br> ZÓNA B
V PRACOVNÍ
<br> DNY S
OPRÁVNĚNÍ
<br> M NEBO PO
ZAPLACEN
<br> Í CENY NA
MÍSTĚ
<br> OBLAST 1-
04
<br> IP
21
<br> B
2
<br> E12b
<br> ZÓ
N
<br> A IZ
8b
<br> 30
M
<br> IM
O
<br> VY
ZN
<br> AČ
EN
<br> Á
ST
<br> ÁN
Í
<br> O
BL
<br> AS
T
<br> PL
AC
<br> EN
ÉH
<br> O
ST
<br> ÁN
Í
<br> IP
4b
<br> E1...
0556185-24_Ver._vyhlaska_PDZ_Spitalka_-_obnova_V10g.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0559830//2024/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0556185/2024/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-136048-2/ČJ-2024-0602DI,ze dne 8.7.2024 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Barvířská,Cejl,Cyrilská,Čechyňská <,>
<br> Kolískova,Koželužská,Křenová,Masná,Mlýnská,Radlas,Řeznická,Plynárenská,Podnásepní <,>
<br> Soudní,Stavební,Špitálka,Štěpánská,Šujanovo náměstí,Tkalcovská,Valcha,Zderadova <,>
<br> Zvonařka a NN1843,která je veřejně přístupná účelová komunikace,ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro obnovu vodorovného...

Načteno

edesky.cz/d/10360534

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz