« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP, ul. Zahradníkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0146256_24_7_Pril.vykres_Zahradnikova_MIII.pdf
9
<br> 5
<br> 7
<br> 8
<br> 10
<br> 12
<br> 14
<br> 6
3
<br> 6
2
<br> 6
4
<br> 11
<br> 5
<br> 2
<br> V
e
v
e
ø
í
<br> 1
<br> 7
9
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> Za
hra
<br> dn
íko
<br> va
<br> kost <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl.dl <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> š
t <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> b
e
t <.>
<br> parkovištì
<br> b.dl <.>
<br> b.d
l <.>
<br> b.d
l.b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> asf.asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> kost <.>
<br> b.dl <.>
<br> zá
m <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> b.dl <.>
<br> b <.>
dl
<.>
<br> zám
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> b.dl.b.dl <.>
<br> koš b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám
<.>
<br> zá
m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> b.dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b <.>
dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b.dl <.>
<br> zám <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> be
t <.>
<br> asf <.>
<br> be
t <.>
<br> štìrk
<br> b <.>
<br> VYSOKÉ U±ENÍ TECHNICKÉ
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b.d
l <.>
<br> b.dl <.>
<br> b <.>
dl <.>
<br> zám <.>
<br> Za
hr
ad
<br> ní
ko
<br> va
<br> V
e
v
e
ø
í
<br> N
e
r
u
d
o
v
a
<br> B
jö
r
n
s
o
n
ù
v
<br> s
a
d
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> P
<br> TRAM
<br> TRAM
<br> TR
AM
<br> TR
AM
<br> SL
<br> SLIJ 4a
<br> SL IJ
4a
<br> SL
<br> P 2
<br> SL
X 2
<br> E
1
<br> IP
6
<br> X
2
<br> E 1
<br> IP 6
<br> SL
<br> VO
<br> B 29
<br> P
4
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> C 2c
<br> VO
<br> IJ
2
<br> P
2
<br>...
0146256_24_7_OOP_Zahradnikova_MIII.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0146256/2024/7 VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0558970/2024/KAU TEL./E-MAIL: 542 174 090/kaucky.jan.od@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Zahradníkova,OPS 1-15 fáze A,Brno-střed
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 20.03.2024 vydaného nařízení statutárního města Brna č.7/2024,kterým se mění nařízení
<br> statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze
<br> místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve spojení s ustanovením § 23 odst.2 zákona č.13/1997
<br> Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu konkludentním způsobem projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Zahradníkova,OPS 1-15 fáze A <,>
<br> Brno-střed,formou výkresu číslo 01.2,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce:
<br> „OPS 1-15,fáze A ULICE ZAHRADNÍKOVA - MK“,datum: „BŘEZEN 2024“,formát: „A3“,měřítko:
<br> „1:500“,č.zakázky: „0663-2023“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:
<br> 60733098,Útvar dopravního i...

Načteno

edesky.cz/d/10360533

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz