« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Říčky - modernizace chodníků podél sil. III/3122" VV - Rozhodnutí o vydání společného povolení - "Říčky - modernizace chodníků podél sil. III/3122"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

328_2024.pdf?width=0&height=0
str.1/9
<br> Městský úřad Ústí nad Orlicí
<br> stavební úřad
<br> Č.j.: MUUO/16505/2024/SÚ/pk Oprávněná úř.osoba: XXXXXXX XXXX
<br> Číslo spisu: XXXX/XXXX Tel: XXXXXXXXX Spisová značka: SÚ-SUS-PK/XXXX/XXXX E-mail: kalasek©muuo.cz Poč.listů: 5 Datum: 10.července 2024 Poč.příloh: 1 Místo: Ústí nad Orlicí Poč.lis.př.: 2
<br> Stavebník
<br> Obec Orlické Podhůří,IČO 00279293,Dobrá Voda 4,Orlické Podhůří,562 01 Ústí nad Orlicí 1,zast.PČDP s.r.o <.>,IČO 08905738,Trstěnická 532,Litomyšl-Město,570 01 Litomyšl
<br> ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí,který je podle ustanovení 5 16 a 5 40 odst.1,odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění účinném do 31.12.2023,a dále dle ustanovení 5 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II.a III.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve spojení s ustanovením š 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon (dále jen "nový stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal,podle 5 940 stavebního zákona,žádost o vydání společného povolení ze dne 4.3.2024,kterou podala Obec Orlické Podhůří,IČO 00279293,Dobrá Voda 4,Orlické Podhůří,562 01 Ústí nad Orlicí 1,zast.PČDP s.r.o <.>,IČO 08905738,Trstěnická 532,Litomyšl-Město,570 01 Litomyšl (dále jen „stavebník") a na základě provedeného společného řízenívydává podle & 94p stavebního zákona
<br> společné povolení
<br> na stavbu: „Říčky - modernizace chodníků podél sinice III/3122“ na pozemku st.p.č.3 zastavěná plocha a nádvoří,4 zastavěná plocha a nádvoří,5 zastavěná plocha a nádvoří,9/1 zastavěná plocha a nádvoří,11 zastavěná plocha a nádvoří,20 zastavěná plocha a nádvoří,21 zastavěná plocha a nádvoří,poz.p.č.61/1 ostatní plocha,62/2 ostatní plocha,st.p.č.62 zastavěná plocha a nádvoří,63 zastavěná plocha a nádvoří,poz.p.č.67/1 zahra...

Načteno

edesky.cz/d/10360531

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz