« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Morávka - Obec Malá Morávka - Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Morávka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený ZÚ MM 2023 komplet.pdf
Obec Malá Morávka Závěrečný účet obce za rok 2023 Strana 1/6 Obec Malá Morávka Závěrečný účet obce za rok 2023 sestavený ke dni 31.12.2023 Na základě ustanovení § 17 odst.1 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Údaje o organizaci Název Obec Malá Morávka Adresa Malá Morávka 55 793 36 Malá Morávka IČO 00296201 DIČ CZ00296201 Právní forma obec Předmět činnosti dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění Obec zastupuje XXXXXX XXXXX - starosta obce Orgány obce Zastupitelstvo obce Malá Morávka (jeho orgány - výbory) Obecní úřad Malá Morávka Bankovní účet 3021771/0100 vedený u KB,a.s <.>,pobočka Bruntál Webové stránky www.malamoravka.cz Počet obyvatel 647 k 31.12.2023 Kontaktní údaje Telefon 554 273 095 - podatelna obce E-mail podatelna@malamoravka.cz Doplňující údaje o organizaci Zřízené příspěvkové organizace:  Mateřská škola Malá Morávka,okres Bruntál,příspěvková organizace Sídlo: Malá Morávka 52,793 36 Malá Morávka,IČO: 70997900 Ředitelka: XXXXX XXXXXXX  Základní škola Malá Morávka,okres Bruntál,příspěvková organizace Sídlo: Malá Morávka 89,793 36 Malá Morávka,IČO: 70997934 Ředitelka: Mgr <.>,Bc.XXX XXXXXXXXXX Vedení účetnictví obce Malá Morávka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví,zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění a Českými účetními standardy v platném znění.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou včetně výdajů spojených s jeho pořízením.Reprodukční pořizovací cena se stanovuje podle zákona č.151/1997 Sb <.>,o oceňování majetku v platném znění.Obec se stala plátcem DPH od 01.11.2009.Obec Malá Morávka Závěrečný účet obce za rok 2023 Strana 2/6 Majetková účast obce Malá Morávka:  Ski areál Myšák s.r.o.se sídlem Malá Morávka 55,793 36 Malá Morávka,IČO: 25378082 50% Portfolia obce Malá Morávka:  VaK Bruntál,a.s.12 820 ks ...

Načteno

edesky.cz/d/10360252

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Morávka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz