« Najít podobné dokumenty

Obec Vidim - Schválený závěrečný účet obce Vidim za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz Příloha
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Vidim 1z00662313IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec VidimNázev:
<br> Sídlo: Vidim 4,277 21 Liběchov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> Všeobecná činnost veřejné správy
<br> 00662313Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 05.02.2024 12:58:16
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČUS č.701 - č.710 <.>
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) měsíční odpisy dlouhodobého majetku
c) účtování opravných položek k 31.12.daného účetního období
<br> Účetní jednotka neměnila účetní metody <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Vidim 2z00662313IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů ...
Výkaz zisku a ztráty
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vidim 3z00662313IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 38 166,05 0,00 41 739,00 0,00
<br> 35.558 22 754,00 0,00 126 539,47 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 921 690,44 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 -645 543,31 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 2 184,00 0,00 1 019,20 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 550 308,00 0,00 547 776,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 13 149,00 0,00 10 925,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 1 734,00 0,00 8 360,00 0,00
<br> 15.525 2 817,00 0,00 2 797,00 0,00
<br> 14.524 227 854,00 0,00 256 684,00 0,00
<br> 13.521 1 066 839,00 0,00 1 097 546,00 0,00
<br> 12.518 601 642,42 0,00 656 738,35 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 9 538,00 0,00 8 071,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 774 081,96 0,00 894 415,70 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 4 502,00 0,00 2 328,00 0,00
<br> 3.503 -294,00 0,00 2 678,00 0,00
<br> 2.502 71 299,61 0,00 183 810,47 0,00
<br> 1.501 72 107,80 0,00 94 264,75 0,00
<br> I.3 459 182,84 0,00 4 211 839,07 0,00
<br> A.3 692 505,84 0,00 4 388 723,07 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vidim
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vidim 4,277 21 Liběcho...
Výkaz Rozvaha
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Vidim 5z00662313IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 095 923,29 0,00 6 095 923,29 5 183 794,78
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 1 660 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 1 660 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 309 103,64 0,00 309 103,64 309 103,64
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 607 582,54 607 582,54 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 345 297,00 249 648,00 95 649,00 107 037,00
<br> 3.021 31 269 541,28 8 592 050,00 22 677 491,28 23 198 147,28
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 4 980 792,43 0,00 4 980 792,43 4 982 976,43
<br> II.37 512 316,89 9 449 280,54 28 063 036,35 28 597 264,35
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 128 000,00 0,00 128 000,00 128 000,00
<br> 6.019 442 725,00 333 273,00 109 452,00 127 716,00
<br> 5.018 76 390,56 76 390,56 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.647 115,56 409 663,56 237 452,00 255 716,00
<br> 39 819 432,45 9 858 944,10 29 960 488,35 30 512 980,35
<br> 45 915 355,74 9 858 944,10 36 056 411,64 35 696 775,13
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vidim
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vidim 4,277 21 Liběchov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> Všeobecná činnost v...
Výkaz FIN 2-12 (plnění rozpočtu obce Vidim)
oddíl I./ 1
<br> 3612 170 000,00 171 384,002132 171 500,00
<br> 3612 2 000,00 2 700,002111 2 700,00
<br> 3612
<br> 1032 **** 5 000,00 0,005 000,00
<br> 1032 5 000,00 0,002111 5 000,00
<br> 1032
<br> 0000 **** 3 387 400,00 3 747 421,003 899 906,00
<br> 0000 0,00 150 000,004116 150 000,00
<br> 0000 86 900,00 120 900,004112 120 900,00
<br> 0000 0,00 24 356,004111 24 356,00
<br> 0000 350 000,00 312 965,761511 350 000,00
<br> 0000 0,00 0,231382 50,00
<br> 0000 25 000,00 20 873,351381 25 000,00
<br> 0000 3 000,00 2 490,001361 3 000,00
<br> 0000 148 500,00 152 850,001345 153 000,00
<br> 0000 4 000,00 4 200,001341 4 500,00
<br> 0000 1 550 000,00 1 470 241,941211 1 550 000,00
<br> 0000 0,00 36 100,001122 36 100,00
<br> 0000 640 000,00 817 442,071121 820 000,00
<br> 0000 90 000,00 112 684,601113 123 000,00
<br> 0000 55 000,00 39 053,931112 55 000,00
<br> 0000 435 000,00 483 263,121111 485 000,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2023 12 00662313
<br> XXX XXXXX IČ:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2023
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
nemovitých věcí a jejich částí
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů
a práv
<br> Bytové hospodářství
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů
a práv
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v
rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu
<br> Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> Příjem ze zruš...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidim za rok 2023
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_075938/2023/KUSK
Čj.: 002934/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
VIDIM
IČ: 00662313
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
08.01.2024 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 14.06.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Vidim
Vidim 4
277 21 Liběchov
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.Zuzana Svobodová
<br> Členové kontrolní skupiny:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXXXX XXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.XX.XXXX pod č.j.104424/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových prav...
Schválený závěrečný účet obce Vidim za rok 2023
Stránka 1 z 6
<br>
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VIDIM ZA ROK 2023
<br>
ÚDAJE O ORGANIZACI
Název: Obec Vidim
Sídlo: Vidim 4,277 21 Liběchov
IČ: 00662313
<br> DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Závěrečný účet obce Vidim za rok 2023 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy
<br> upravující financování měst a obcí (zejména zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> další).Součástí závěrečného účtu je též Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Vidim za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 zpracovaná Krajským úřadem Středočeského
<br> kraje,odborem kontroly <.>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br> Rozpočet obce Vidim na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem obce Vidim dne 14.12.2022
jako schodkový s příjmy 3 723 900,- Kč,výdaji 5 465 000,- Kč,financování 1 741 100,- Kč <.>
Rozpočet roku 2023 byl změněn dvanácti rozpočtovými opatřeními <.>
<br>
Paragraf Položka Text
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výsledný
<br> rozpočet
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 435 000,00 Kč 485 000,00 Kč 483 263,12 Kč
<br> 1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené
poplatníky 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 39 053,93 Kč
<br> 1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby daně 90 000,00 Kč 123 000,00 Kč 112 684,60 Kč
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 640 000,00 Kč 820 000,00 Kč 817 442,07 Kč
<br> 1122
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v
případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 0,00 Kč 36 100,00 Kč 36 100,00 Kč
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 1 470 241,94 Kč
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 000,00 Kč 4 500,00 Kč 4 200,00 Kč
<br> 1345
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a příjem z poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovit...

Načteno

edesky.cz/d/10360099

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz