« Najít podobné dokumenty

Město Rychnov nad Kněžnou‎ - Veřejná vyhláška o společném povolení stavby vodního díla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rychnov nad Kněžnou‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o společném povolení stavby vodního díla
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
<br> Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136,516 01 Rychnov nad Kněžnou
<br> tel.: 494 509 111,e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
<br> Váš dopis čj.:
<br> Čj.: MURK-OVŽP-52227/2024-Kř
<br> Spis.značka: OVŽP-10174/2024-Kř
<br> Spis.znak: 231.2 skart.režim: A/20
<br> Oddělení: životní prostředí
<br> Vyřizuje: Křížek
<br> Tel.: 494 509 361,494 509 356
<br> Email: vlastimil.krizek@rychnov-city.czz
<br> Počet listů dokumentu: 5 počet příloh: situace
<br> Rychnov nad Kněžnou 10.července 2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o společném povolení stavby vodního díla – „PRODLOUŽENÍ KANALIZACE NA
<br> POZEMEK P.Č.5089 V ULICI JAVORNICKÁ,RYCHNOV NAD KNĚŽNOU“ <,>
<br> na pozemcích parc.č.2947/1 a 5089 v k.ú.Rychnov nad Kněžnou <.>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,dle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným
<br> obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností,odbor výstavby a životního prostředí,jako
<br> obecní stavební úřad příslušný dle ustanovení § 30 odst.3 písm.a) zákona č.283/2021 Sb.<,>
<br> stavební zákon,v platném znění (dále jen stavební zákon) v návaznosti na ustanovení § 330
<br> odst.1 stavebního zákona,místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle § 94j odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (dále původní stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal,podle ustanovení § 94o
<br> původního stavebního zákona,žádost o společné umístění a povolení souboru staveb:
<br> „PRODLOUŽENÍ KANALIZACE NA POZEMEK P.Č.5089 V ULICI JAVORNICKÁ <,>
<br> RYCHNOV NAD KNĚŽNOU“ a žadateli:
<br> Městu Rychnov nad Kněžnou
<br> se sídlem Havlíčkova 136 <,>
<br> 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<br> IČO: 002 75 336
<br> schvaluje stavební záměr
<br> podle ustanovení § 94p zákona č.183/2006 Sb <.>,původní stavební zákon a § 15 odst.1
zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zá...

Načteno

edesky.cz/d/10360021

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rychnov nad Kněžnou‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz