« Najít podobné dokumenty

Město Rychnov nad Kněžnou‎ - Veřejná vyhláška - Řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rychnov nad Kněžnou‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
<br> Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136,516 01 Rychnov nad Kněžnou
<br> tel.: 494 509 111,e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
<br> Váš dopis čj.:
<br> Čj.: MURK-OVŽP-52203/2024-Kř
<br> Spis.značka: OVŽP-12356/2024-Kř
<br> Spis.znak: 231.2 skart.režim: A/20
<br> Oddělení: životní prostředí
<br> Vyřizuje: Křížek
<br> Tel.: 494 509 361,494 509 356
<br> Email: vlastimil.krizek@rychnov-city.czz
<br> Počet listů dokumentu: 3 počet příloh: 1
<br> Rychnov nad Kněžnou 10.července 2024
<br> Řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením – „Rybná nad Zdobnicí <,>
<br> Prodloužení vodovodu“ na pozemcích parc.č.3269,4078,3647,4081,4078,3303,4070 <,>
<br> 4080,4072,4091 4078,3858,4070,3852,4061,4062,3848,3849,4052,3835,3841,4058 <,>
<br> 4059,4060,4069,4062,3813 4078,3864,3865,3868,4094 a 4095 vše v k.ú.Rybná nad
<br> Zdobnicí <.>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br> Obec Rybná nad Zdobnicí,čp.150,517 55 Rybná nad Zdobnicí,IČO: 002 75 328,požádala
<br> podáním ze dne 28.06.2024 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou,odbor výstavby a životního
<br> prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106
<br> odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů,a dále jako obecní stavební úřad příslušný dle ustanovení
<br> § 30 odst.3 písm.a) zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění (dále jen "stavební
<br> zákon") v návaznosti na ustanovení § 330 odst.1 stavebního zákona,o vydání povolení ke
<br> změně stavby vodního díla před jejím dokončením.Stavba: „Rybná nad Zdobnicí,Stavba
<br> „Prodloužení vodovodu“,byla povolena rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou,odboru
<br> výstavby a životního prostředí,pod čj.: MURK-OVŽP-16956/2022-3261/2022-Kř dne 13 <.>
<br> července 2022.Žadatel n...

Načteno

edesky.cz/d/10360020

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rychnov nad Kněžnou‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz