« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.6.2024.pdf
Nučice 2,281 63 Kostelec n.č.1.- IČO:00235598
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice
<br> Obecní úřad Nučice
<br> Obecní úřad Nučice v souladu s š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br> informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Nučice:
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice
<br> Termín a doba konání: čtvrtek 27.6.2024 od 18 hod <.>
<br> Navrženv program zasedání:
<br> 1.Schválení závěrečného účtu obce Nučice za rok 2023,včetně zprávy o provedené kontrole
<br> hospodaření Schválení účetní závěrky obce Nučice za rok 2023 Schválení účetní závěrky MŠ Kuřátka Nučice za rok 2023
<br> Vyúčtování neinvestičních nákladů školní jídelny MŠ Kuřátka Nučice Stanovení výše úplaty za vzdělávání v MŠ Kuřátka Nučice
<br> Schválení VZMR — nákup kamerového systému
<br> Schválení VZMR — nákup kontejneru
<br> Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti
<br> 0.Schválení Kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí č.p.31
<br> 1.Schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo - Nučice — splašková kanalizace a ČOV 12.Různé
<br> 13.Diskuze
<br> HHPPOr—IDWPWN
<br> V Nučicích 21.6.2024
<br> Vyvěšeno na úřední (: elektronické úřední desce obce dne: 21.6.2024 Sejmuto z úřední :: elektronické úřední desky obce dne: 28.6.2024
<br>.Nučice 2
<br> Kostelec na 281 63
<br> Závěrečný účet DSO JEKOZ za rok 2023,včetně zprávy o provedené kontrole hospodaření
<br> Libuše Me vardová
<br> & Černými lesy

Načteno

edesky.cz/d/10130986

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz