« Najít podobné dokumenty

Obec Vyžlovka - stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyžlovka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Strana 1 (celkem 2)
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> Masarykovo nám.53,251 01 Říčany
Č.ev.: 205222/2024
Č.j.: 184895/2024/MURI-OÚPRR/1701
Obdrží: Dle rozdělovníku
<br>
Vyřizuje: Bc.Veronika Tajovská
Telefon: 323 618 270
E-mail: veronika.tajovska@ricany.cz
<br> V Říčanech dne 21.06.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
<br>
Městský úřad v Říčanech,odbor územního plánování a regionálního rozvoje,jako pořizovatel příslušný
podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,oznamuje ve smyslu § 67
téhož zákona,za použití § 334a zákona č.283/2021 Sb.(stavební zákon) a § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád
<br>
<br> Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu Vyžlovka „S4 – Za
Koupalištěm“
<br>
<br> Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Ing.arch.XXXXX XXXXXX SW ARCHITEKTI s.r.o <.>,Na Moráni
4,128 00 Praha 2
<br>
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne: 24.července 2024 (středa) v 16.00
hodin na Městském úřadě v Říčanech,Komenského náměstí 1619/2,251 01 Říčany,(zasedací
místnost č.120–1.poschodí) <.>
<br>
Návrh Regulačního plánu Vyžlovka „S4 – Za Koupalištěm“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí
(doporučené dny a časy,před osobní návštěvou se doporučuje telefonická domluva):
• Na odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech,Komenského náměstí 1619/2 <,>
<br> 1.poschodí,kancelář č.126,v pondělí a ve středu 8.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin,a na webové adrese:
https://www.ricany.cz/radnice/uredni-deska/
<br>
V souladu se zněním shora uvedeného zákona upozorňujeme:
• Námitky proti návrhu regulačního plánu mohou podat pouze osoby uvedené v § 85 odst.1 a 2
<br> stavebního zákona,nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musejí obsahovat
odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené
námitkou <.>
<br> • Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
• Stanoviska...

Načteno

edesky.cz/d/10130413

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vyžlovka
17. 07. 2024
10. 07. 2024
10. 07. 2024
08. 07. 2024
04. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vyžlovka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz