« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 100/2024 OSP soc. prac. - kontrolor 06 prodl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_100_24_OSP_socialni_pracovnik_kontrol_05_2_06_prodl.pdf
Statutární město Brno Magistrát města Brna IČO 449 92 785
<br> VŘ č.100/202
Termín pro podání přihlášek prodloužen do
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č <.>
na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br> Odbor sociální péče,Oddělení sociálně právní ochrany dětí,Referát odborné pomoci
<br> pracoviště Magistrátu města Brna
<br> Podílí se na zajištění odborného poradenství dle zákona č.sociálně právní ochraně dětí <,>
platném znění,pro ÚMČ na území města při řešení složitých případů.Přešetřuje stížnosti
<br> na postup sociálních pracovníků v ch sociálně právní ochrany dětí na ÚMČ.Rozhoduje a podílí se na
rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným ÚMČ v stupni správního řízení v oblasti
sociálně právní ochrany dětí.Zabezpečuje průběh a zpracování zpráv o provedených kon ÚMČ <.>
Podílí se na dohledu nad prováděním správního řízení v agendách sociálně právní ochrany dětí.Spolupracuje
<br> souvislosti se sociálně právní ochranou dětí a Řídí se Standardy kvality
sociálně y pro orgány sociálně právní ochrany dětí <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
<br> platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + zvláštní příplatek,osobní
příplatek po 3 měsících + odměny <.>
<br> ihned po ukončení VŘ
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst.4 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
<br> službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
 znalost předpisů vztahujících
<br> Zákon č.359/1999 Sb <.>,o sociálně právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
Zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
Zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  profesionalita,časová flexibilita,odolnost vůči stresu <,>
 –
<br>  práv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz