« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Mrzkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Mrzkovice
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod
<br> Smetanovo náměstí 279,580 02 Havlíčkův Brod
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 233677/2024
UID: spudms00000014649948
Spisová značka: SP2933/2024-520202
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: D.Prochazkova1@spucr.cz
<br> Datum: 20.6.2024
<br>
<br> Oznámení o zahájení částečné aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod,jako správní orgán věcně a
místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů <,>
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ a dle § 5 odst.2
vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci <,>
<br>
oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Mrzkovice
<br>
Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k.ú.Mrzkovice obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina,Pobočka
Havlíčkův Brod dne 13.3.2024 pod č.j.SPU 099365/2024 od vlastníků:
- Ivety Nedomové,bytem Mrzkovice 45,582 91 Světlá nad Sázavou
- Jaroslavy Rezkové,bytem č.p.68,582 91 Příseka
- Ing.Jana Jíšky,U Nádraží 261/3,392 01 Soběslav
<br> pro pozemky dle KN parc.č.231/1; 231/4 a 232
<br> Na základě uvedené žádosti KPÚ pro Kraj Vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod svolal v souladu
s bodem 2.2.3.odst.7.„Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu
místní šetření,které se uskutečnilo dne 6.6.2024 na místě samém,s cíl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz