« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh OOP, ul. Čejkovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0509414_23_7_nOOP_Cejkovicka_MIII.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0509414/2023/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0353904/2024/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762/hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Čejkovická,Brno-Vinohrady – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 30.05.2024 podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ul.Čejkovická,Brno-Vinohrady,formou výkresu číslo 01.1,název výkresu: „ZMĚNA
<br> ORGANIZACE DOPRAVY“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ČEJKOVICKÁ – MK“,datum:
<br> „LEDEN 2024“,měřítko: „1:500“,č.zakázky: „1028-2023“ zpracovaný společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB dne 05.06.2024 pod č.j.: MMB/0266330/2024/HL,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0509414/2023/5 zaslal
<br> dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu – Policii České
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se
<br> sídlem Renčova 38,621 00 Brno,návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci –
<br> místní komunikaci...
0509414_23_7_Pril.vykres_Cejkovicka_MIII.pdf
c
<.> p
<.> 4
<br> 1
0
8
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 1
1
3
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 1
1
4
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 1
6
3
<br> c.p.4237
<br> c.p.4266
<br> c.p.4267
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 6
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> c
<.> o
<.> 4
<br> c
<.> o
<.> 6
<br> c.o.8
<br> keř
<br> keř
<br> HŘIŠTĚ
<br> TRAFO
<br> T
R
<br> A
F
IK
<br> A
<br> B
o
ře
ti
c
k
á
<br> Č
e
jk
<br> o
v
ic
k
á
<br> asf <.>
<br> a
sf
<.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> ž
iv
ic
<br> e
<br> b.dl <.>
<br> b.dl.b.d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b.dl <.>
<br> živice
bet <.>
<br> za
tr <.>
dl
<.>
<br> dl <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> živice
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> la
v
<.>
<br> la
v
<.>
<br> asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> sch <.>
<br> p
a
rk
<br> o
v
iš
tě
<br> VO
<br> P
2
<br> SL
<br> P 4
<br> SL
<br> B
2
<br> 8
<br> VO
<br> B
2
<br> SL
<br> IP
4
<br> b
<br> SL
<br> IP 10a
<br> VO
<br> B 28
<br> SL
<br> IP 10a
<br> SL
<br> IP 4b
<br> Z
Á
<br> K
L
A
<br> D
N
Í
Š
<br> K
O
<br> L
A
<br> Čejkovická
<br> Věstonická
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 1028-2023
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> BC.VL.REKOVÁ,MBA BC.VL.REKOVÁ,MBA
<br> LEDEN 2024
<br> ING.Z.NEČAS
<br> ULICE ČEJKOVICKÁ - MK
<br> Čejkovická
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> INSTALOVAT
<br> B 2
<br> SL
<br> INSTALOV
AT
<br> na základě objednávky MMB OD z podnětu MČ Brno - Vinohrady <.>
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována
<br> ULICE ČEJKOVICKÁ - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> Odstra...

Načteno

edesky.cz/d/10127478

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz