« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 102/2024 OÚPSŘ - vedoucí referátu, urbanista - prodloužen termín pro podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_102_2024_prodlouzeni.pdf
Statutární město Brno Magistrát města Brna IČO 449 92 785
<br> VŘ č <.>
<br> Termín pro podání přihlášek prodloužen do
<br> Tajemník Magistrátu města Brna v hlašuje výběrové řízení č <.>
na funkční míst úředníka/úřednice
<br> Magistrát města Brna,stavebního řádu
<br> Řídí Referát pořizování RP a ÚPP a zodpovídá za výkon činností daných tomuto referátu Organizačním řádem
rátu města Brna.Zodpovídá po procesní stránce za agendu pořizování regulačních plánů (RP)
<br> působnosti úřadu územního plánování územně členěného statutárního města <,>
organizuje proces zpracovávání a projednávání územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a územně
plánovacích podkladů (ÚPP).Vykonává a koordinuje agendu úprav směrné části RP.Spolupracuje při přípravě
materiálů odboru předkládaných kolektivním orgánům statutárního města Brna.Eviduje návrhy a podněty
<br> pořízení RP a změn.Zpracovává podklady pro rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o pořízení <.>
pořízení ÚS.Vede spis jednotlivým RP a ÚPP.Archivuje dokladovou část RP a ÚPP.Jedná
<br> dotčenými orgány státní správy i samosprávy na úseku pořizování RP,ÚP
územního plánování na území města fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné správy,včetně
<br> Pracovní poměr je na dobu neurčitou
<br> Bližší informace Vám podá:
Ing.XXXX XXXXXXXXX Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP
<br> Předpokládaný termín nástupu: od 1.7.2024,případně dle domluvy
<br>  třída – dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících příplatek
odměny
<br>  pružnou
 možnost výkonu práce z – 3 dny v měsíci
<br> Jako další bonusy nabízíme:
 říspěvek na dovolenou až 22.000,Kč
 příspěvek na roční šalinkartu 3 Kč
 5 týdnů dovolené <,>
 4 dny indispozičního volna (sick days) <,>
 sního i osobního rozvoje (odborná školení a kurzy hrazené zaměstnavatelem,vstupní
<br> vzdělávání,adaptační příprava a návazná školení) <,>
 obědy v naší jídelně
<br>
<br> Statutární město Brno Magistrát města Brna IČO 449 92 785
<br>  možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v
 i...

Načteno

edesky.cz/d/10127476

Meta

Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz