« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnutí - U Libeňského zámku, U Meteoru, natáčení, ČESKÁ TELEVIZE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_2024_06_21_07_41_55.pdf
'"\ "'.<.> <.>,<.> ".<.> lito + v'lll::J Ov'IIVv.<.> P83'f:t3 'g,:9.<.> 1110 + W11,1 OW/W,<.> il}g3 'rl~8'9 85 X 5 m 37 E13-TEXT: 8.7.05,00 hod-12.7.21 hod MIMO FILM,<.>.L\ta + Wl/3 OWIW.<.> P83 'C13 '8l9.·~-~ a.-~,<,>,:---· {' <.>,<.> ·"\·% ~ ~- ?O 36/5 ~ ' · 43,<.> 't.I \Í 1: 42 ~ ? ~1/1'ó I.C) Cl).- '2~,<,> _\,4112 ~- ~ -~-~''.<.> <.>,<,>.<.> ~-.<.>.~,-~-,-,'\'' ';' ' \ ' ' \v\,\ /,<,> ••,<,>.ž --ill'' \ - "-· ·,<.> - :::!:r-- ~! (J) ['.? I.C)'.I~.u.j) I 34 21.CG.2024 " Policie české republiky Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy Odbor služby dopravní policie í40 00 Praha 4,Kcnqresová 2 -14 - č.j.Kr~~.<.> ~- 11TJ3S2 ~ 1 tČJ-;027-ooooož Dne: plk.Mgr.XXXX XXXXX X X -XX- XXXX vedoucí odboruz r,kpt.Bc.Gabriela F.ňel~a ~ '<>"'"""'i\~.-~1'~.i! '-1 R~V_J/.-;:;:,Souhlasné stanovisko ve smyslu §25 d t 6 ) 'k • 1r.:-,ori,Sbo s.c,za.<.> c <.>,<.> ;;1,--~-,<.> :J • a § 77 odst.1c),zák.č.361/2000 SÓ.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1/35 (1) 180 48 Praha 6 - Libeň 3611 -'\· co "-r-- cot? (Y) N2 h tPJ )!l:f'1Jr] Ůl'ZJ; Ml~ E13-TEXT: 8.-10.7.6-20 hod MIMO FILM ~· ~ o»§ ·O ;~ 'c::,;S Ml\10 + lAlll.:;t OVIIIVII~ P83 ·«3 '8Z8.:.rva o~' 25 X 2,5 m n)lw~z 049)1s~,Jaq!I n : \ ~ •·• ~ - ffiil li,\f l',i,<,> -- J\;\\<> co I.C) N N ~ v ' I.C) '"' ~37/1 8.7.05,00 hod-12.7.21 hod ZÁBOR PRO PARKOVÁNÍ ZÁZEMÍ U METEORUB 425 m2 ~ 6 h\~ ~ 8.-10.7.6-20 hod ZÁBOR PRO PARKOVÁNÍ TECHNIKY U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 213 mf ~ ~ 9/4 ~.-
OOP_U_Libenskeho_zamku_U_Meteoru_CT.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> ČESKÁ TELEVIZE
Na hřebenech II 1132/4
147 00 Praha 4
Czech Republic
IDDS: weeab8c
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 335725/2024 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
SZ MCPX 335725/2024/2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci U Libeňského zámku,U Meteoru,podané dne 17.6.2024 a po
projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Libeňského zámku,U Meteoru
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu,dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu 8.7.2024 – 10.7.2024 (06:00 hod <.>
– 20:00 hod.) – U Libeňského zámku,8.7.2024 - 12.7.2024 (05:00 hod.– 21:00 hod.) – U Meteoru <,>
za níže uvedených podmínek pro jejich ...

Načteno

edesky.cz/d/10124437

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz