« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Veřejná výzva - Referent/Referentka Odboru majetkového

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná výzva - Referent/Referentka Odboru majetkového
OZNÁMENÍ
VeZejná výzva
<br> Tajemník městské �ásti Brno – Královo Pole vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funk�ního
místa <.>
<br> „ Odboru majetkového“
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské �ásti Brno – Královo Pole <,>
Palackého třída 59,612
<br> Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)
<br> PZedpokládané datum nástupu: ihned,příp.dle domluvy
<br> Platové podmínky: se Zídí zákoníkem práce a naZízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veZejných službách a správě,platová tZída 10 (zařazení do platového stupně
dle po�tu let zapo�itatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny) <.>
<br> Kvalifika�ní pZedpoklady a požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
<br> příp.střední vzdělání s maturitní zkouškou
 znalost principů veřejné správy v�etně právních předpisů vztahujících se k �innosti obcí <,>
 velmi dobrá schopnost jednat s lidmi,asertivita,psychická odolnost,vysoké pracovní nasazení <,>
<br> odpovědnost,spolehlivost,flexibilita <,>
 ta dále se vzdělávat <,>
 ob�anská a morální bezúhonnost <,>
 znalost práce s
 praxe ve veřejné správě,případně ukon�ená ZOZ výhodou (do 18 měsíců po nástupu do
<br> pracovního poměru) <,>
 orienta�ní zejména předpisů
­ zákon �.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
­ zákon �.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
­ zákon �.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
­ zákon �.1 zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  zajištění komplexní agendy související se správou a pronájmem pozemků pod garážemi <,>
zahrádkami a ostatních pozemků,v�etně evidence smluv na pronájem pozemků svěřených
městské �ásti
<br>  zveřejnění záměrů M Brno – Královo Pole na pronájem svěřených pozemků
 příprava podkladů pro rozhodování volených orgánů
 příprava a organizace investi�ních akcí a oprav komunikací ve správě M,v�etně po kladů
<br> pro zadávání...

Načteno

edesky.cz/d/10124235

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz