« Najít podobné dokumenty

Město Jičín - Výběrové řízení - referent stavebního úřadu (specialista pro územní plánování)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent stavebního úřadu (specialista pro územní plánování)
MĚSTO JIČÍN
<br>
Výběrové řízení
<br>
Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br> referent stavebního úřadu – specialista pro územní
plánování <.>
<br>
<br> Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou <,>
- platové zařazení podle zákona č.262/2006 Sb.a nařízení vlády č.341/2017 Sb.(10.plat <.>
<br> třída) <,>
- místo výkonu práce: správní území stavebního úřadu Jičín <,>
- zaměstnanecké benefity <.>
<br>
Předpoklady pro výkon funkce:
Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhl
věku 18 let,je způsobilý k právním úkonům,je bezúhonný a ovládá jednací jazyk <,>
<br> Požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti architektury,urbanismu,stavebnictví,geografie <,>
<br> územního plánování nebo v příbuzné oblasti <,>
- dobrá znalost práce na PC,řidičský průkaz sk.B <.>
<br>
Uvítáme:
- znalost zákona č.183/2006 Sb.a č.283/2021 Sb,stavební zákon,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
- zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti územní plánování či úspěšné
<br> vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby,jehož součástí je územní plánování <,>
- dobré komunikační schopnosti <,>
- praxi ve veřejné správě <,>
- znalost cizího jazyka <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky musí obsahovat jméno,příjmení,titul uchazeče,datum a místo narození <,>
státní příslušnost,místo trvalého bydliště,číslo občanského průkazu,datum a podpis uchazeče <.>
<br> K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče,výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší tří měsíců,ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,popř.další doklady
prokazující odbornost uchazeče.Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče <.>
<br> Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu
Městský úřad Jičín,Žižkovo nám.18,50601 Jičín,k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín,Ing <.>
Petera Bareše,nebo odevzdány na podatelně MěÚ
<br>
do 15.7.2024 <.>
<br>
Přípa...

Načteno

edesky.cz/d/10121971

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz