« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice č. 9/2024 ze dne 10. 6. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice č. 9/2024 ze dne 10. 6. 2024
Obec Chraštice,okres Příbram 9/2024
<br> Stránka 1 z 5
<br>
<br>
Zápis č.9/2024
<br> z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
<br> (ze dne 10.6.2024 od 18:30 hodin)
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXX <,>
XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX (dostavil se po projednání bodu č.X)
<br> Omluveni: ---
<br> Hosté: Mgr.XXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
(opustili jednání po projednání bodu č.X) <.>
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
Program:
X.Zahájení;
X.Určení zapisovatele;
3.Schválení programu;
4.Rozbalování obálek – nájem obecního bytu“;
5.Schválení závěrečného účtu obce Chraštice za rok 2023;
6.Projednání účetní závěrky obce Chraštice za rok 2023;
7.Výběrové řízení „Stavební opravy soc.zařízení zaměstnanců v Základní škole
<br> a mateřské škole Chraštice“;
8.Výběrové řízení „Workoutové hřiště v obci Chraštice;
9.Výběrové řízení na akci „Zhotovení SDK podhledu včetně výměny svítidel jídelna
<br> Základní školy a mateřské školy Chraštice;
<br> 10.Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku;
11.Aktualizace úseků místních komunikací;
12.Kolaudační souhlas s užíváním stavby;
13.Kolaudační souhlas s užíváním stavby;
14.Rozpočtové opatření č.5/2024;
15.Závěr <.>
<br>
1.Zahájení
Starostka obce XXXXXX XXXXXXX přivítala přítomné a zahájila jednání <.>
<br> X.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl určen Ing.XXXXXX XXXXX <.>
<br> X.Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změněný program jednání <.>
<br> Pro: 6 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů
<br>
4.Rozbalování obálek – nájem obecního bytu
Na OÚ Chraštice se dostavili 2 zájemci o pronájem nového obecního bytu v budově č.p.40
v Chrašticích a předložili zabalené obálky s cenovou nabídku za měsíční nájem obecního
bytu.Nabídku předložila paní A.V.a dále společně pan T.J.s paní N.M <.>
<br>
<br>
Obec Chraštice,okres Příbram 9/2024
<br> Stránka 2 z 5
<br>
<br>
Předložené obálky byly rozbaleny za přítomnosti členů zastup...

Načteno

edesky.cz/d/10116709

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz