« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
:.<.> : - SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISÚ :3.<.> : 3 MINISTERSTVO VNITRA V územních samosprávných celků 3333: ČESKÉ REPUBL'KY = aněkterých správních Úřadů ooooooooo.O <.>
<br> Úřad městské části města Brna Brno- jm Mariánské nám.13.61700 Brno
<br> 20 “05“ 20le
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> DOŠLO
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1374696721
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s 5 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde: https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chybyáloznamení-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785) Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška Číslo právního předpisu: 16/2024
<br> Název právního předpisu: kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> Datum vydání právního předpisu: 18.06.2024
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích - 5 5 odst.7
<br> Oblast právní úpravy: noční klid
<br> Účinnost právního předpisu: 04.07.2024
<br> Právní předpis,kterýje rušen nebo měněn: 11/2017: o nočním klidu
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 19.06.2024 14:12
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> Vyvěšeno dne: 20 “05“ 7020.Sejmuto dne: Úřad městské části města Brna ý) <,>
<br> Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> https://sbirkapp.gov.cz/ SPP27R2LU4V5JN2A Strana 1 sbirkausc©mvcr.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz